Cursusinformatie

Diabetes Mellitus type 2

Informatie: 

Diabetes mellitus type 2 (DM2) is een aandoening waarvan de prevalentie wereldwijd zeer snel toeneemt. Vooral in Azië is de toename van het aantal bekende diabetespatiënten enorm. De WHO spreekt zelfs van een pandemie van DM2. Dat de bevolking steeds ouder wordt, en een veranderde leefwijze op veel plaatsen in de wereld spelen een rol bij deze toename. Bij de patiënt met DM2 is er vaak pas in een laat stadium sprake van echte klachten. Toch is het van groot belang om de aandoening zo vroeg mogelijk te herkennen. (Vroegtijdige) behandeling met als doel streven naar normoglykemie, normolipidemie en normotensie kan in belangrijke mate bijdragen aan het voorkómen van complicaties, zowel op korte als op lange termijn.

Het is belangrijk dat aan deze grote groep patiënten goede, gestructureerde zorg kan worden geleverd. De relatie tussen de verschillende disciplines die zijn betrokken bij diabeteszorg kunnen worden verdeeld in een zogenoemde binnencirkel en een buitencirkel. De binnencirkel (huisarts, praktijkondersteuner, diëtist, wijkverpleegkundige en apotheek) is verantwoordelijk voor de basiszorg en verwijst indien nodig naar de buitencirkel (internist, diabetesverpleegkundige, podotherapeut en oogarts). De buitencirkel verwijst zo snel mogelijk terug naar de binnencirkel. (Voor sommige patiënten is de buitencirkel de binnencirkel. Dit zijn patiënten met complicaties die om die reden in zorg blijven in de tweede lijn). De apotheek (binnencirkel) neemt een aantal belangrijke taken op zich in het kader van de gestructureerde diabeteszorg. Dit geldt in het bijzonder voor de farmaceutische zorgverlening bij de eerste uitgifte en vervolguitgifte van de medicatie op het gebied van de DM2.

In deze cursus leert u hoe vaak DM2 voorkomt, wat de kenmerkende symptomen en oorzaken zijn. Er wordt aandacht besteed aan de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van DM2 en aan de complicaties van DM2. De behandeling komt uitgebreid aan bod, en de rol van de apotheek bij de begeleiding van patiënten met DM2. De cursus is aangepast aan de nieuwe NHG-Standaard voor Diabetes Mellitus 2 (juli 2018).

De cursus is geredigeerd naar het niveau van de farmaceutisch consulent door C. Seeling, farmaceutisch consulent.

Preview video: 

 

28 februari 2020
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus:

  • kent u de epidemiologie, pathogenese en symptomen van DM2
  • kent u de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van DM2
  • kent u de belangrijkste microvasculaire en macrovasculaire complicaties bij DM2
  • kent u de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelmogelijkheden van DM2
  • kent u de voor- en nadelen, bijwerkingen en contra-indicaties van de verschillende geneesmiddelgroepen
  • kent u de rol van insuline bij de behandeling van DM2-patiënten
  • kunt u gericht voorlichting en adviezen geven aan DM2-patiënten
  • kunt u effectief samenwerken met de huisarts en eventueel andere hulpverleners voor de gestructureerde diabeteszorg in de eerste lijn
Auteur: 

drs. P. Adhien

Naast zijn werkzaamheden als openbaar apotheker te Rotterdam is drs. P (Prem) Adhien ook verbonden als docent bij vakgroep Epidemiologie en Klinische Farmacologie bij Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij als docent verbonden aan de Hogeschool Utrecht waar hij onderwijs verzorgt op het gebied van epidemiologie en farmacotherapie aan Master Physician Assistant (MPA). Prem Adhien is voorzitter van de KNMP SIG-Diabetes en lid van de NDF, waar hij deelneemt aan twee werkgroepen, namelijk Richtlijnen en Kennis & Opinie.

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

 

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00