Cursusinformatie

Hartfalen: onderliggende oorzaken en behandeling

Informatie: 

Hartfalen is een complex ziektebeeld dat gekenmerkt wordt door een tekortschieten van de pompfunctie van ons hart. Hierbij spelen altijd twee elementen een rol. 

Ten eerste is er de verminderde functie van het hart zelf. Bij sommige patiënten is dit te zien aan een afgenomen pompfunctie van het hart (ook wel systolisch hartfalen genoemd, of hartfalen met een gereduceerde ejectiefractie, Engels: Heart Failure with reduced Ejection Fraction, HFrEF). Bij anderen blijft de pompfunctie behouden is, maar wordt een verstijving van het hart gezien, met een afgenomen vulling en dientengevolge een tekortschietende circulatie (ook wel diastolisch hartfalen genoemd, of hartfalen met een behouden ejectiefractie, Engels: Heart Failure with preserved Ejection Fraction, HFpEF).  

Het lichaam kan daarop reageren door een aantal (neurohumorale) compensatiemechanismen in gang te zetten om de circulatie op peil te houden. Deze worden geactiveerd omdat het lichaam de ondervulling van het arteriële vaatbed registreert (o.a. in de carotiden).

Bij sommige patiënten die zich presenteren met hartfalen met afgenomen ejectiefractie kan de pompfunctie zich herstellen. Vaak gaat het dan om patiënten met een acute myocarditis of patiënten bij wie de oorzaak van het hartfalen door middel van een coronaire interventie of hartklepoperatie kan worden verholpen.

Medicamenteuze behandeling geeft bij veel patiënten een belangrijke verbetering van klachten en prognose. Desondanks is de prognose van hartfalen nog altijd slecht. Gezien de ernst van de ziekte wordt er veel onderzoek gedaan naar nieuwere en betere medicamenteuze behandelingsmogelijkheden. In deze cursus zal de medicamenteuze behandeling van patiënten met chronisch hartfalen anno 2019 worden behandeld.

Deze cursus is geredigeerd naar het niveau van de farmaceutisch consulent door M. Vermeulen, farmaceutisch consulent.

31 maart 2020
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus:

  • kent u de definitie van hartfalen
  • kent u de vele oorzaken en de pathofysiologie van hartfalen
  • kent u de verschillende verschijningsvormen van hartfalen
  • kent u de diagnostische middelen die ter beschikking staan
  • kent u de niet-medicamenteuze adviezen en het medicamenteuze stappenplan bij de behandeling van hartfalen 
  • kent u de eigenschappen van de gebruikte geneesmiddelen
  • kunt u patiënten goed adviseren over de medicatie
  • kunt u effectief samenwerken met behandelaars in de eerstelijnszorg
Docent: 

C.F. Ebbelaar MSc

C.F. (Chiel) Ebbelaar is apotheker en docent aan de Universiteit Utrecht voor de afdeling Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie van het departement Farmaceutische Wetenschappen.

Hij houdt zich voornamelijk bezig met onderwijs op gebied van medicatiereview. Daarnaast studeert hij momenteel SUMMA, de verkorte geneeskunde-opleiding in combinatie met klinisch onderzoek. Hij combineert dit met het geven van post-academisch onderwijs, onder andere voor PAO-Farmacie, waar hij program director is van de BIG-6-farmacotherapiecyclus.

Reviewer: 

J. Talsma BSc

J. (Jelmer) Talsma is ondernemer met een hart voor educatie. Hij heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de ontwikkeling van onderwijsmodules, onder andere voor CME-Online en PAO-Farmacie. Tijdens en na afronding van zijn studie in de biomedische wetenschappen en gedrag- en neurowetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen is zijn passie voor onderwijs verder tot bloei gekomen. Momenteel volgt hij, na zijn besluit over te stappen op de geneeskunde, een verkorte combinatieopleiding tot arts en klinisch onderzoeker genaamd ‘SUMMA’.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00