Psychofarmaca bij ouderen

Informatie

In deze cursus wordt eerst ingegaan op de farmacokinetiek en farmacodynamiek op oudere leeftijd. Vervolgens komt de medicamenteuze behandeling van verschillende symptomen van dementie aan bod.

De medicamenteuze behandeling van neuropsychiatrische problemen bij patiënten met dementie richt zich op beïnvloeding van angst, depressie, wanen, hallucinaties en probleemgedrag.

In dit kader is er tevens aandacht voor het serotonerg delier, serotonerg syndroom en het maligne antipsychoticasyndroom (voorheen maligne neurolepticumsyndroom genoemd).

De rol van de apotheek bij de medicatiebegeleiding en -bewaking van patiënten met dementie komt uiteraard uitgebreid aan bod.

De cursus is geschikt gemaakt voor de farmaceutisch consulent door C. Seeling, farmaceutisch consulent.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de farmacokinetische en farmacodynamische veranderingen op oudere leeftijd
 • kent u de meest voorkomende – ook niet-psychiatrische – bijwerkingen van de verschillende soorten psychofarmaca
 • kunt u de symptomen herkennen en benoemen van het (anticholinerg) delier, het serotonerg syndroom, het maligne antipsychoticasyndroom, acathisie, parkinsonisme en de tardieve dyskinesie
 • bent u op de hoogte van angst, depressie, wanen, hallucinaties en probleemgedrag bij dementie
 • kent u de middelen die worden toegepast tegen de symptomen van dementie en het behandelprotocol cholinesteraseremmers

Docent

 • drs. D. Verburg

  Dick Verburg is als specialist ouderengeneeskunde werkzaam bij Careyn Utrecht Stad. Hij volgde zijn opleiding (geneeskunde, huisartsgeneeskunde, sociale geriatrie en ouderengeneeskunde) aan de VU in Amsterdam. In het begin van zijn carrière werkte hij als sociaal geriater bij Altrecht, later als specialist ouderengeneeskunde bij Zorggroep Almere en sinds 2008 bij Careyn Utrecht Stad. Bovendien was hij als stafdocent verbonden aan Gerion, en als zodanig betrokken bij de nascholing van specialisten ouderengeneeskunde. Daar heeft hij de kaderopleiding Psychogeriatrie ontwikkeld en is daar tot april 2018 stafdocent geweest. Als kaderarts psychogeriatrie liggen zijn competenties in het bijzonder op het gebied van de diagnostiek en behandeling van mensen met dementie of van ouderen met psychiatrische problemen. Belangrijke doelen in zijn werk zijn: het emanciperen van de zorg, actieve behandeling van mensen met dementie, de maximale samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde (rondom mensen met dementie) en het enthousiasmeren van anderen voor het werken met deze doelgroep.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.
 • prof. dr. R. van Marum

  Rob van Marum is klinisch geriater en klinisch farmacoloog in het Jeroen Bosch ziekenhuis en bijzonder hoogleraar farmacotherapie bij ouderen bij de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc.
  Als geriater houdt hij zich intensief bezig met diagnostiek en behandeling van dementie en daarmee samenhangende neuropsychiatrische problemen. Binnen zijn onderzoek is psychofarmacologie (en met name bijwerkingen van psychofarmaca) een belangrijk thema. Verder houdt hij zich bezig met onderzoek naar optimaliseren van farmacotherapie bij ouderen.
   

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Reviewer

 • drs. L. de Graaf

  Linda de Graaf is in 1999 afgestudeerd aan de faculteit Farmacie in Utrecht. Haar eerste baan was bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Na vijf jaar werd zij vakredacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. In 2008 maakte zij de overstap naar de openbare farmacie. Sindsdien combineert zij het werken in de openbare apotheek met het schrijven van vakinhoudelijke artikelen en nascholingen.