Cursusinformatie

Symptomen en diagnostiek bij een CVA

Informatie: 

Niet alleen in Nederland, ook wereldwijd zijn cerebrovasculaire aandoeningen, na kanker, de belangrijkste doodsoorzaak. In 2015 waren er ruim 300.000 personen die ooit een CVA hebben doorgemaakt.  De gevolgen na een CVA zijn erg complex en hebben een grote invloed op het dagelijks functioneren van de patiënt en diens kwaliteit van leven. In veel gevallen is een fysiotherapeut betrokken in het behandeltraject na een CVA. Kennis van de diagnose en de mogelijke gevolgen daarvan zijn essentieel om de persoon met een CVA de juiste benadering en onderzoek/behandeling te geven.

  • Symptomen en diagnostiek bij een CVA
  • Therapeutische mogelijkheden na een CVA

In het eerste deel – Symptomen en diagnostiek bij een CVA – worden de epidemiologie en pathologie, de motorische problemen en cognitieve problematiek behandeld. Daarnaast is er aandacht voor de diagnostiek en de bijbehorende meetinstrumenten.

In het tweede deel – Revalideren na een CVA- is er uitgebreid aandacht voor de behandeling van een persoon met een CVA. Er wordt ingegaan op het te verwachten herstel, de passende motorische leerstrategieën en de specifieke behandeling van de balans, mobiliteit, kracht en uithoudingsvermogen, beweeglijkheid en armhandvaardigheid.

Na het volgen van beide cursussen heeft u inzicht in de complexiteit van de persoon met een CVA. Dit is noodzakelijk voor het doen van adequaat en efficiënt fysiotherapeutisch onderzoek, voor het maken van de juiste behandelkeuzes en voor het goed begeleiden van zowel de jongere als oudere persoon met een CVA.

De evidentie op het gebied van diagnostiek en behandeling is ontleend aan de in 2014 verschenen richtlijn ‘Beroerte’ van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), aangevuld met inzichten uit de richtlijn Neuropsychologische revalidatie (Kennisnetwerk CVA Nederland), Ergotherapierichtlijn CVA en de richtlijn Revalidatie na een beroerte (Nederlandse Hartstichting). Praktische voorbeelden en casuïstiek worden gebruikt om de toepassing van deze inzichten in de praktijk te verduidelijken.

Preview video: 

31 maart 2021
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus kunt u:

  • de epidemiologie en pathologie van een CVA beschrijven.
  • de verschillende fases na een CVA benoemen en herkennen.
  • onderscheid maken tussen de verschillende motorische symptomen na een CVA in verschillende stroomgebieden van de hersenen.
  • onderscheid maken tussen de verschillende cognitieve gevolgen na een CVA in verschillende stroomgebieden van de hersenen.
  • tijdens het afnemen van de anamnese de juiste vragen stellen op basis van kennis van mogelijke (complexe) problematiek bij een CVA.
  • tijdens het onderzoek meetinstrumenten en testen adequaat inzetten,  op basis van kennis van prognostische en evaluatieve waarde en de toepasbaarheid in de praktijk.
  • na het afnemen van de testen en meetinstrumenten de verzamelde informatie interpreteren en overdragen aan de patiënt en andere professionals uit het behandelteam.
  • uw rol binnen de multidisciplinaire revalidatie na een CVA bepalen op basis van de opgedane kennis en inzichten. 
Auteur: 

S. Nieuwhof

Sanne Nieuwhof is sinds 2012 werkzaam als fysiotherapeut in het UMCG centrum voor revalidatie - Locatie Beatrixoord Haren, afdeling Neurorevalidatie. De gangbeeldanalyse bij volwassenen en de neurorevalidatie zijn haar specialismegebieden.

D. Schrantee

Dorien Schrantee is sinds 2013 werkzaam als fysiotherapeut in het UMCG centrum voor revalidatie - Locatie Beatrixoord Haren. Haar specialismegebieden zijn neurorevalidatie en inspanningsfysiologie. Daarnaast is ze sinds 2017 handtherapeut.

C.E.M. Ceelaert

Carin Ceelaert is sinds 2010 werkzaam als fysiotherapeut in het UMCG centrum voor revalidatie - Locatie Beatrixoord Haren. Zij is gespecialiseerd in neurorevalidatie, inspanningsfysiologie en gangbeeldanalyse.

Reviewer: 

R. van Peppen

Roland van Peppen is fysiotherapeut en (gepromoveerd) bewegingswetenschapper. Hij schreef een aantal wetenschappelijke artikelen, onderwijskundige artikelen, beroepsprofielen en evidence-based richtlijnen. Na zijn ervaringen als opleidingsmanager, programmamanager en hoofddocent is hij op dit moment werkzaam als Adviseur Onderwijsinnovatie bij Hogeschool Utrecht. Hij is mede-ontwikkelaar van de KNGF-Richtlijn Beroerte (2004) en stuurgroeplid van de update van deze richtlijn (2014). Daarnaast heeft hij in 2006 VanP&D opgericht, een advies- en trainingsbureau.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners