Hartrevalidatie: Acute fase

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De CME-Online cursus over Hartrevalidatie bestaat uit drie delen:

 • Hartrevalidatie 1: Acute fase (fase 1)
 • Hartrevalidatie 2: Revalidatiefase (fase 2)
 • Hartrevalidatie 3: Postrevalidatiefase (fase 3) - momenteel offline


In dit eerste deel van dit drieluik kunt u kennismaken met de anatomie en de werking van het hart. De verschillende diagnosegroepen voor hartrevalidatie worden in dit deel besproken, alsmede de acute fase (fase I) van de hartrevalidatie.

Deel 2 en 3 zijn bedoeld voor fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de hartrevalidatie en die de huidige inzichten en ontwikkelingen op dit gebied willen bijhouden. Ook voor fysiotherapeuten werkzaam in de geriatrische zorg, waar patiënten vaak cardiaal belast zijn, is deze cursus relevant.

Bij deze cursussen wordt basiskennis van de trainingsleer verondersteld.

In deel 2 wordt ingegaan op fase II, de revalidatiefase. Eerst is er aandacht voor de intake, daarna staat het samenstellen van trainingsprogramma’s en het afnemen van tests bij deze patiëntengroep centraal. De fysiotherapeut moet kunnen berekenen welke oefeningen de patiënt met zijn specifieke conditie wel en niet kan uitvoeren.

Het derde deel staat in het teken van fase III van de revalidatie: de postrevalidatiefase. Dit is het moment waarop de overdracht plaatsvindt van de behandelend cardioloog naar de huisarts. In deze fase van de revalidatie wordt veel aandacht besteed aan cardiovasculair risicomanagement (CVRM), waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de fysiotherapeut.

Leerdoelen

Na afronding van de gehele cursus ‘Hartrevalidatie’ kunt u:

 • een fysiotherapeutisch onderzoeks- en behandelplan maken voor patiënten met een hartziekte in de acute fase en kan dit ook uitvoeren, conform de richtlijnen van het KNGF.
 • rekening houden met de medische en fysiotherapeutische aspecten die aan de orde zijn bij patiënten met problemen in de hartfunctie en circulatie.

 

Na het bestuderen van dit eerste deel van de cursus ‘Hartrevalidatie deel 1: Acute fase' kunt u:

 • de ziekteverschijnselen, etiologie (oorzaak), het ziekteverloop en pathologisch-anatomisch substraat van enkelvoudige hartaandoeningen in eigen woorden uitleggen
 • de verschillende fasen van hartrevalidatie onderscheiden
 • uitleggen wat het belang is bij de anamnese, onderzoek en behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten in de acute fase
 • beargumenteerd een fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling bij enkelvoudige hartaandoeningen maken
 • beargumenteerd een fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling bij een geriatrische patiënt met hartaandoeningen maken
 • uitleggen hoe de klinische fase (ziekenhuisperiode) verloopt voor een patiënt met een hartaandoening.

Docent

 • R.J.J. Bertram

  R.J.J. Bertram, fysiotherapeut, docent en sportinstructeur. Rob Bertram is werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen, Centrum voor revalidatie Beatrixoord in de hart- en thoraxrevalidatie. Tevens cursusleider, docent cursus Harteraad beweegcoach.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten