Cursusinformatie

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 8 maart 2019 af.

Geriatrische Revalidatiezorg COPD

Informatie: 

COPD is een chronische, meestal progressieve aandoening van de luchtwegen die gepaard gaat met een hoge ziektelast, zorgkosten en mortaliteit. COPD is bovendien wereldwijd een groeiend probleem met stijgende morbiditeits- en mortaliteitscijfers, met name onder ouderen.

Exacerbaties hebben een centrale rol en beïnvloeden de functionaliteit, symptoomlast en de kwaliteit van leven negatief. Ongeveer 10% van de patiënten met COPD wordt jaarlijks opgenomen in een ziekenhuis wegens een exacerbatie. Vooral oudere patiënten met COPD leveren tijdens een ziekenhuisopname veel in aan conditie, spierkracht en functionaliteit. Dit kan leiden tot een toename van zorgconsumptie en frequente heropnames (draaideurpatiënten). Binnen de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) worden in toenemende mate specifieke COPD-revalidatieprogramma’s ontwikkeld voor deze groep van vaak minder belastbare, oudere patiënten met (zeer) ernstig COPD.

Een multidisciplinair, patiëntgeoriënteerd COPD-revalidatieprogramma richt zich op het optimaliseren van de gezondheidsstatus van de patiënt en het voorkómen van complicaties en recidiverende ziekenhuisopnames. Dit vergt een specifieke aanpak en deskundigheid van het gehele behandelteam.

Deze cursus bestaat drie modules en een eindtoets.

Preview video: 

8 maart 2019
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • heeft u inzicht in de epidemiologie, etiologie en de ernststadia van COPD
  • kunt u de gezondheidsstatus (symptoomlast, functionaliteit, psychosociaal functioneren, zelfmanagement en kwaliteit van leven) van patiënten met (zeer) ernstig COPD bepalen
  • kunt u omschrijven hoe u een breed assessment kunt uitvoeren waarmee de specifieke problematiek van de patiënt met ernstig COPD goed en volledig in kaart wordt gebracht
  • kunt u beschrijven hoe u binnen de GRZ een multidisciplinair COPD-revalidatieprogramma kunt ontwikkelen en implementeren
  • kunt u de meest voorkomende succesfactoren en knelpunten voor het opzetten van een GRZ-COPD-programma, zowel binnen uw organisatie als in de keten, benoemen
Auteur: 

drs. E.F. van Dam van Isselt
Leonoor van Dam van Isselt (1970) werkt als specialist ouderengeneeskunde in de algemene geriatrische revalidatie en geriatrische revalidatie voor patiënten met ernstig COPD bij Zorggroep Solis. Hiervoor werkte zij als specialist ouderengeneeskunde bij de Zorggroep Apeldoorn. Van 1989 tot 1998 studeerde zij geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Daarna volgde zij haar opleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2011 startte Leonoor haar promotieonderzoek ‘Geriatric Rehabilitation for patients with advanced COPD’aan het LUMC. Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van de effectiviteit van geriatrische revalidatie op de gezondheidsstatus (primaire uitkomstmaat) en de exacerbatie- en opnamefrequentie (secundaire uitkomstmaten) van patiënten met ernstig en zeer ernstig COPD, opgenomen in het ziekenhuis vanwege een acute exacerbatie.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners