Cursusinformatie

Medicatie bij (neuro)psychiatrische en cognitieve stoornissen bij dementie

Informatie: 

Voordat de medicamenteuze behandeling van verschillende symptomen van dementie aan bod komt, wordt eerst ingegaan op de farmacokinetiek en farmacodynamiek op oudere leeftijd. De medicamenteuze behandeling van dementie richt zich enerzijds op beïnvloeding van angst, depressie, wanen, hallucinaties en probleemgedrag (samengevat onder de noemer neuropsychiatrische symptomen). In dit kader is er in deze cursus tevens aandacht voor het serotonerg delier, serotonerg syndroom en het maligne neurolepticumsyndroom. Anderzijds richt de behandeling zich op beïnvloeding van de cognitieve stoornissen en hun gevolgen bij de dementie (de zogenoemde antidementiemiddelen). Tot slot kijken worden nieuwe therapeutische ontwikkelingen bij dementie belicht.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

24 april 2021
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de indeling van de psychofarmaca geven en kunt u de psychofarmaca adequaat toepassen bij mensen met dementie in de dagelijkse praktijk in het verpleeghuis en in de eerste lijn
  • bent u op de hoogte welke veranderingen psychofarmaca kunnen ondergaan door de farmacokinetische en farmacodynamische veranderingen op oudere leeftijd
  • bent u thuis in de meest voorkomende bijwerkingen van de verschillende soorten psychofarmaca
  • kunt u symptomen van het anticholinerg delier, het serotonerg syndroom, het maligne neurolepticumsyndroom en de tardieve dyskinesie benoemen
  • kunt u bij de neuropsychiatrische symptomen bij dementie zoals angst, depressie, wanen, hallucinaties en probleemgedrag zo nodig psychofarmaca voorschrijven
  • kunt u de middelen gericht op cognitieve problemen bij dementie benoemen
Docent: 

drs. D. Verburg

Dick Verburg is als specialist ouderengeneeskunde werkzaam bij Careyn Utrecht Stad. Hij volgde zijn opleiding (geneeskunde, huisartsgeneeskunde, sociale geriatrie en ouderengeneeskunde) aan de VU in Amsterdam. In het begin van zijn carrière werkte hij als sociaal geriater bij Altrecht, later als specialist ouderengeneeskunde bij Zorggroep Almere en sinds 2008 bij Careyn Utrecht Stad. Bovendien was hij als stafdocent verbonden aan Gerion, en als zodanig betrokken bij de nascholing van specialisten ouderengeneeskunde. Daar heeft hij de kaderopleiding Psychogeriatrie ontwikkeld en is daar tot april 2018 stafdocent geweest. Als kaderarts psychogeriatrie liggen zijn competenties in het bijzonder op het gebied van de diagnostiek en behandeling van mensen met dementie of van ouderen met psychiatrische problemen. Belangrijke doelen in zijn werk zijn: het emanciperen van de zorg, actieve behandeling van mensen met dementie, de maximale samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde (rondom mensen met dementie) en het enthousiasmeren van anderen voor het werken met deze doelgroep.

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners