Cursusinformatie

Het rode oog bij ouderen

Informatie: 

Visusproblemen bij ouderen komen veel voor en zijn een onderschat probleem. Van de naar schatting 300.000 blinden en slechtzienden is bijna 80% 65 jaar of ouder. Glaucoom, maculadegeneratie en diabetische retinopathie komen vaker voor bij het toenemen van de leeftijd. Andere oogklachten die vaak bij ouderen voorkomen zijn blefaroconjunctivitis, droge ogen, en- en ectropion en gordelroos.

In deze cursus komen de belangrijkste acute oogklachten bij ouderen aan de orde. Eerst leert u een rood oog adequaat te beoordelen aan de hand van het diagnostisch algoritme uit de NHG-Standaard Het rode oog. Vervolgens worden enkele andere oogklachten die vaak bij ouderen voorkomen, zoals droge ogen, en- en ectropion en gordelroos in het gelaat. Zie voor een uitgebreidere bespreking van glaucoom en maculadegeneratie de cursus Visusklachten bij ouderen.

Voor een goed oogonderzoek is een spleetlamp ideaal, maar in de meeste verpleeghuizen zal deze niet beschikbaar zijn. Met een goede ophtalmoscoop (vaak op hetzelfde handvat als de otoscoop te gebruiken) en een pakje fluoresceïne strips kun je de meeste diagnoses ook goed stellen.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

16 juli 2021
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u uw anamnese en oogonderzoek uitvoeren volgens het diagnostisch algoritme in de NHG-Standaard ‘het rode oog’
  • kunt u de nieuwste inzichten in het niet-medicamenteus en medicamenteus beleid van de verschillende vormen van het rode oog benoemen
  • kunt u de alarmsymptomen benoemen die verwijzing op korte termijn behoeven
  • kunt u de belangrijkste oorzaken van een rood oog bij ouderen opsommen
  • kunt u adequaat verwijzen naar oogarts of dermatoloog
Docent: 

drs. A.M. van Atten

Marieke van Atten is waarnemend huisarts in Amsterdam en omstreken. Ze heeft veel gewerkt in achterstandswijken. Voor haar opleiding tot huisarts heeft ze gewerkt in asielzoekerscentra, als ANIOS interne geneeskunde, kindergeneeskunde en cardiologie en in een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Ze schrijft al vele jaren cursussen voor CME-Online vanuit een brede interesse in alle huisartsgerelateerde onderwerpen.

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners