Cursusinformatie

Medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen

Informatie: 

Medicatieveiligheid is een tienkoppig monster dat gevoed wordt door zowel het handelen van zorgmedewerkers, onder wie voorschrijvers zoals specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en physician assistents, als organisatie en systemen. In deze cursus richten we ons speciaal op u als verantwoordelijke voor het veilig voorschrijven en het vervolgen van de veiligheid van het gebruik. Elektronisch voorschrijven is de norm geworden en optimaal gebruikmaken van dit voorschrijfsysteem in het kader van medicatieveiligheid komt aan de orde. De aandacht voor medicatieveiligheid in Nederland is gevoed door het HARM-onderzoek en ICPI-onderzoek naast het HARM-Wrestling-rapport. Een van de instrumenten om de medicatieveiligheid te bewaken is een medicatiebeoordeling. De methode hiervoor staat beschreven in de multidisciplinaire richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’. In deze cursus krijgt u kennis aangereikt om deze beoordeling adequaat te kunnen uitvoeren. Verder staan we stil bij de rol van de IGJ ten aanzien van medicatieveiligheid en hoe de Inspectie deze invult. Behalve het borgen van medicatieveiligheid van uw patiënt heeft u een rol bij het verbeteren van medicatieveiligheid voor andere patiënten. Dit doet u door bijwerkingen te melden bij het LAREB en medicatie incidenten bij het portaal voor patiëntveiligheid/CRM. Ook dit onderwerp komt hier aan de orde.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

10 september 2021
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u het belang van het optimaliseren van medicatieveiligheid
  • kunt u de belangrijkste Nederlandse onderzoeken op het gebied van medicatieveiligheid noemen
  • kent u de voordelen die het volgen van de KNMG-richtlijn ‘Elektronisch voorschrijven’ levert
  • kunt u de belangrijkste aanbevelingen uit het HARM-Wrestling-rapport, het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid noemen
  • kent u de meest voorkomende geneesmiddelgerelateeerde bijwerkingen die tot ziekenhuisopname leiden
  • kunt u de START/STOPP-criteria noemen
  • kunt u de rol aangeven van de IGJ op het gebied van medicatieveiligheid en bent u bekend met het toetsingskader van IGJ op het gebied van medicatieveiligheid in de verpleegzorg
Docent: 

C.F. Ebbelaar MSc

C.F. (Chiel) Ebbelaar is apotheker en docent aan de Universiteit Utrecht voor de afdeling Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie van het departement Farmaceutische Wetenschappen.

Hij houdt zich voornamelijk bezig met onderwijs op gebied van medicatiereview. Daarnaast studeert hij momenteel SUMMA, de verkorte geneeskunde-opleiding in combinatie met klinisch onderzoek. Hij combineert dit met het geven van post-academisch onderwijs, onder andere voor PAO-Farmacie, waar hij program director is van de BIG-6-farmacotherapiecyclus.

drs. J.C.G.H. van der Stegen

John van der Stegen is sinds 1992 specialist ouderengeneeskunde. Na zijn opleiding in Martinushof te Tegelen is hij in 1995 in Eindhoven gaan werken. Vanaf 1999 is hij opleider voor specialisten ouderengeneeskunde. Momenteel is hij werkzaam voor de Vitalis Behandelgroep. Hij heeft zich gespecialiseerd in M. Parkinson en is vanaf 2016 geregistreerd Parkinson-expert en mede-initiator van het Parkinson Expertisecentrum Peppelrode. Zijn interesse voor medicatie bestaat al enige jaren. Bij (de voorlopers van) de Vitalis WoonZorggroep is hij sinds 2005 verantwoordelijk voor het medicatiebeleid in brede zin. In 2011 is hij gestart met de opleiding tot klinisch farmacoloog in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Vanaf 2016 heeft hij geparticipeerd in de formulariumcommissie van Verenso. Vanaf 2018 heeft hij namens Verenso deelgenomen aan de kerngroep verantwoordelijk voor de Module Medicatiebeoordeling bij de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners