MFB's voor optimale farmacotherapie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device

Sinds de invoering van de Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) in 2012 heeft deze nieuwe vorm van medicatiebewaking zeker zijn nut bewezen. MFB’s signaleren geautomatiseerde suboptimale therapie en risicosituaties. Dit is met de ‘gewone’ medicatiebewaking niet mogelijk, omdat patiëntgegevens, zoals laboratoriumuitslagen (denk aan nierfunctie e.d.), comorbiditeit en patiëntkenmerken, zoals leeftijd en gewicht, niet bij de medicatiebewaking worden betrokken. 

Aan de vernieuwing van de medicatiebewaking in de G-Standaard wordt continu gewerkt. Per 1 november 2020 is de klassieke bewakingsstructuur op interacties in de G-Standaard komen te vervallen. De G-Standaard levert sindsdien alleen nog interactiebewaking op basis van de Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). Hierdoor verschijnen er minder niet-relevante signalen. De G-Standaard bevat op dit moment zo’n 7.000 MFB’s, inclusief de bewaking op interacties, contra-indicaties, verminderde nierfunctie en een aantal andere bewakingen zoals maagbescherming en osteoporoseprofylaxe. De KNMP wil de MFB’s in de G-Standaard verder ontwikkelen door de resterende klassieke medicatiebewaking – waar mogelijk – om te zetten naar MFB’s, door de MFB’s verder te verfijnen en door nieuwe MFB’s toe te voegen.

Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) helpen bij het terugdringen van onnodig geneesmiddelgebruik. Dat blijkt uit data die afkomstig zijn van bijna 90% van de Nederlandse apotheken over het jaar 2019. In totaal zijn door apothekers 1,2 miljoen MFB’s uit de landelijke set afgehandeld. Bij een op de vier afgehandelde MFB’s zijn aanpassingen volgens de vigerende richtlijnen doorgevoerd. Zo kon bij 1 op de 3 vrouwen ouder dan tweeënvijftig jaar de anticonceptiepil gestaakt worden, na overleg met de huisarts en pilgebruikster. Bij 1 op de 3 migrainepatiënten werd de therapie aangepast door het toevoegen of aanpassen van profylactische medicatie. Ook bespraken apothekers het correcte gebruik van triptanen met patiënten. Bij 1 op de 4 patiënten wordt onnodig gebruik van dubbel- of triple-therapie van antistollingsmiddelen geconstateerd en teruggedrongen. Zo dragen apothekers bij aan het verminderen van bloedingen ten gevolge van antistollingsmedicatie. 

In deze cursus zullen we de landelijke set MFB’s bespreken. MFB’s met eenzelfde achtergrond worden gezamenlijk besproken. 

De besproken MFB’s hebben betrekking op meerdere aandoeningen. Het voert te ver om in deze cursus ook uitgebreid in te gaan op de achtergronden van de betreffende aandoeningen. We verwijzen u daarvoor naar de diverse cursussen waarin deze aandoeningen uitgebreid aan bod komen.

Bij de behandeling van de verschillende MFB’s is waar mogelijk gebruik gemaakt van de stroomschema’s zoals deze door de KNMP en Stichting Health Base zijn ontwikkeld.


CANMEDS

Kennis en wetenschap 60%

Farmaceutisch handelen 40%

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u MFB's in de praktijk toepassen voor optimale farmacotherapie
 • kunt u bepaalde ongewenste farmacotherapie herkennen bij patiënten
 • weet u in welke situaties MFB's toegevoegde waarde hebben
 • kent u de achtergronden bij de gebruikte MFB’s

Docent

 • drs. Marjolijn Vijverberg-Vermaas

  Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang