Diabetes mellitus bij (kwetsbare) ouderen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device

Diabetes mellitus is een veelvoorkomende aandoening bij ouderen en kwetsbare ouderen, zowel in de thuissituatie als in verpleeghuizen. (Kwetsbare) ouderen met diabetes lopen een verhoogd risico op diverse complicaties, waardoor een multidisciplinaire aanpak van essentieel belang is. Dit betekent samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen, voedingsdeskundigen en andere zorgprofessionals om een alomvattende benadering van diabeteszorg te waarborgen. Door zowel medische als psychosociale aspecten in overweging te nemen, kunnen (kwetsbare) ouderen met diabetes, thuiswonend of wonend in het verpleeghuis, een verbeterde kwaliteit van leven ervaren.

In deze cursus wordt er ingegaan op de behandeling van diabetes mellitus bij (kwetsbare) ouderen. De verschillende antidiabetica, waaronder ook de nieuwe orale antidiabetica en insulinen worden behandeld. Hierbij wordt specifiek ingegaan op de inzet van deze middelen bij de kwetsbare oudere patiënt, waarbij het werkingsmechanisme, de voor- en nadelen op basis van evidentie worden besproken. Tot slot komen er ook een aantal casussen aan de orde.


CanMEDS

Farmaceutisch handelen 60%

Kennis en wetenschap 40%

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u uitleggen wat de pathofysiologie is bij diabetes mellitus
 • bent u bekend met de verschillende types diabetes mellitus
 • bent u bekend met de NHG-Standaard en de Verenso richtlijn
 • weet u wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen deze richtlijnen
 • kunt u complicaties bij (kwetsbare) ouderen met diabetes herkennen
 • kunt u behandeldoelen opstellen voor (kwetsbare) ouderen met diabetes
 • kunt u een onderscheid maken tussen de thuiswonende oudere diabetespatiënt versus de diabetespatiënt wonend in een verpleeghuis
 • kunt u een onderscheid maken tussen de patiënt met reeds bestaande diabetes en de patiënt met nieuw gediagnosticeerde diabetes mellitus, met nadruk op de (kwetsbare) ouderen 
 • weet u wat de verschillende streefwaarden bij glucose regulatie zijn en wanneer deze te meten
 • weet u wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende medicamenteuze behandelopties voor de (kwetsbare) oudere patiënt met diabetes
 • kunt u het medicamenteuze beleid bepalen van diabetes mellitus in de laatste levensfase

Docent

 • drs. Firdaouss Boutkourt

  Firdaouss Boutkourt is een openbare apotheker specialist en docent farmacologie aan de Universiteit Utrecht. Ze is gespecialiseerd in de intramurale instellingszorg. Als instellingsapotheker houdt Firdaouss Boutkourt zich voornamelijk bezig met de (specialistische) farmaceutische patiëntenzorg bij kwetsbare patiënten. Dit omvat patiënten die kortdurende zorg nodig hebben, zoals diegenen die zijn opgenomen in een hospice, (geriatrische) revalidatie ondergaan in een wijkziekenhuis of een GGZ-behandeling ontvangen. Daarnaast betreft het patiënten die langdurige zorg nodig hebben, zoals diegenen met psychogeriatrische aandoeningen, verstandelijke beperkingen en patiënten die hoog complexe zorg vereisen. Naast haar werk als instellingsapotheker en docent is Firdaouss Boutkourt betrokken bij wetenschappelijk onderzoek onder de kwetsbare oudere patiëntenpopulatie.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang