Elektrolytstoornissen: natrium

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device

In deze cursus wordt ingegaan op de achtergrond en de oorzaken van de meest voorkomende elektrolytstoornis, namelijk afwijkingen in de natriumconcentratie. Afwijkingen in natrium zijn in feite ook afwijkingen in de volume- en osmostatus van een patiënt. Er zal daarom nog verder worden ingegaan op de regulatie van osmolaliteit en de volumestatus.

Verder zijn er geneesmiddelen die hyponatriëmie en (zelden) hypernatriëmie kunnen veroorzaken. De mechanismen die hieraan ten grondslag liggen worden besproken, zodat u in de dagelijkse praktijk makkelijker kunt nagaan in welke mate een geneesmiddel mogelijk bijdraagt aan natriumafwijkingen.


CanMEDS

Kennis en wetenschap 60%

Farmaceutisch handelen 40%

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • weet u hoe het transport van natrium in de nier verloopt
 • weet u welke functie natrium in het lichaam heeft
 • kent u het verschil tussen volumeregulatie en osmoregulatie
 • kunt u een adequaat advies geven over medicatiegebruik in het kader van hyponatriëmie en hypernatriëmie en kunt u mogelijke verdachte geneesmiddelen aanwijzen

Docent

 • dr. Harm Geers

  Harm Geers is sinds 1995 openbaar apotheker in Bennekom. Hij promoveerde in 2012 op het meten en voorspellen van therapietrouw uit apotheekgegevens en uit opvattingen van patiënten. In zijn werk als apotheker vindt hij het extreem belangrijk dat de apotheker frequent contact heeft met de patiënt en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt in het optimaliseren van de farmacotherapie op basis van het verhaal van de patiënt. Zijn interessegebieden zijn: farmacotherapie bij de ziekte van Parkinson, farmacotherapie bij verminderde nierfunctie, deprescribing en elektrolytafwijkingen door geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang