Optimale zorg bij COPD

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device

Mensen met COPD hebben een duidelijk verminderde kwaliteit van leven: op fysiek, sociaal en emotioneel terrein. COPD beïnvloedt ook het psychosociale functioneren en gaat vaak samen met depressiviteit, angst en eenzaamheid. Hoe ernstiger de COPD, hoe groter de uitwerking op de kwaliteit van leven.

De Long Alliantie Nederland heeft de Zorgstandaard COPD uitgegeven. Daarin staan de huidige inzichten over de optimale zorg bij COPD, die gezamenlijk vanuit alle betrokken disciplines zijn beschreven. In de Zorgstandaard COPD wordt een indeling gehanteerd op basis van ziektelast (lichte, matige of ernstige). De meest recente NHG-Standaard COPD uit 2021(met update in december 2022) hanteert een indeling op lichte en verhoogde ziektelast. Voor deze indeling worden in beschouwing genomen:

 • klachten en beperkingen
 • het aantal longaanvallen
 • de voedingstoestand
 • de mate van luchtwegobstructie

Goede samenwerkingsafspraken tussen eerste en tweede lijn moeten ervoor zorgen dat, in welke omstandigheid ook, de patiënt kwalitatief de optimale behandeling krijgt. De KNMP heeft aansluitend hierop de KNMP-richtlijn COPD uitgebracht. Hierin staan de aanbevelingen voor de openbare apotheker over farmaceutische zorg aan mensen met COPD.

Voorlichting geven en kennis overdragen zijn belangrijke onderdelen van de behandeling van COPD-patiënten. Voorlichting en kennisoverdracht richt zich, naast de puur medisch-technische uitleg van medicijngebruik, ook met nadruk op gedragsverandering en het bevorderen van het zelfmanagement. Hierbij is het doel om de kwaliteit van leven te vergroten of te behouden.


CanMEDS

Farmaceutisch handelen 40%

Kennis en Wetenschap 40%

Maatschappelijk handelen 20%

Preview

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze cursus:

 • kent u de principes van de behandeling van COPD
 • kent u de medicamenteuze behandeling van COPD
 • kunt u als apotheker het gebruik van medicatie bij COPD-patiënten begeleiden
 • kent u de verschillende inhalatievormen en –technieken, en kunt u ze uitleggen
 • kent u de medicatiebewaking bij COPD
 • kunt u aan andere zorgverleners desgewenst advies geven over de optimale medicamenteuze behandeling van COPD

Docent

 • dr. Job van Boven

  Job van Boven is apotheker in het UMCG, hoofdonderzoeker aan het Groningen Research Institute for Asthma and COPD (GRIAC) en is voorzitter van de KNMP SIG Long. Daarnaast is hij bestuurslid van de Long Alliantie Nederland (LAN) en is hij hoofd van een onderzoeksgroep en promotor van 10 promovendi op het gebied van doelmatig geneesmiddelgebruik bij longziekten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft ongeveer 200 wetenschappelijke publicaties op zijn naam en is betrokken bij verschillende nationale en internationale projecten rond longziekten, waaronder als co-chair van de European Respiratory Society (ERS) clinical research collaboration "CONNECT" op het gebied van implementatie van digitale longzorg.

 • drs. Piet Ooms

  Piet Ooms is apotheker in Katwijk gespecialiseerd in longziekten. Hij is Kaderapotheker Astma&COPD en lid van SIG Long, de Werkgroep Astma&COPD Ketenzorgprogramma. Daarnaast is hij bestuurslid van de Zorggroep Katwijk, het Ketenzorgprogramma Knooppuntketenzorg Leiden, maar ook mede-eigenaar van BrOnPharma en EV Mobilitiy.

 • drs. Erik van der Meijs

  Erik van der Meijs heeft farmacie gestudeerd in Utrecht en heeft in 1983 het apothekersdiploma gehaald. Van 1984 tot 1 februari 2020 is hij openbaar apotheker geweest in Doetinchem. Gedurende deze periode is hij betrokken geweest bij verschillende vormen van transmuraal overleg op het gebied van longziekten en heeft hij deelgenomen aan de opzet van een longformularium. Sinds 2017 is hij lid van de SIG Long van de KNMP. Op dit moment is hij projectlid voor de herziening van de richtlijn COPD van het NVALT.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang