De schildklier: dirigent van onze stofwisseling

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device

De schildklier heeft invloed op bijna alle lichaamsfuncties. Daarom zijn de klachten bij een schildklierfunctiestoornis zeer divers. Veel mensen met zo’n stoornis kunnen met (maar soms ook zonder) medicijnen uitstekend functioneren. In Nederland hebben naar schatting 500.000 mensen een (vaak) chronische schildklierfunctiestoornis. Schildklierfunctiestoornissen komen vier tot acht keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen.

Schildklierfunctiestoornissen treden op bij de ziektebeelden (subklinische) hypo- en hyperthyreoïdie. De oorzaak van een hypo- en hyperthyreoïdie kan gelegen zijn in de schildklier zelf (primaire hypo- en hyperthyreoïdie) of – zeer zelden – in de hypofyse of hypothalamus (secundaire respectievelijk tertiaire hypo- en hyperthyreoïdie). In 95% van de gevallen is de schildklier zelf aangedaan, de stoornis is dan primair.

Bij schildklierfunctiestoornissen bestaat er een grote verscheidenheid aan klachten, die niet altijd gemakkelijk worden herkend. Onbehandeld kunnen deze leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, osteoporose, hyperactiviteit en depressie. Een vroegtijdige diagnose is daarom belangrijk.

In deze cursus wordt ingegaan op de fysiologie van de schildklier en de verschillende schildklierfunctiestoornissen. Hierbij komen de epidemiologie en etiologie, de symptomen en de diagnostiek aan bod. Vervolgens wordt de behandeling van schildklierfunctiestoornissen besproken, waarbij ook aandacht is voor de rol van de apotheker bij de voorlichting en behandeling.


CanMEDS

Farmaceutisch handelen 40%

Kennis en wetenschap 60%

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • is de anatomie en fysiologie van de schildklier weer opgefrist
 • kunt u patiënten actief voorlichten over hun aandoening en mogelijke bijwerkingen van de medicatie
 • kent u de etiologie en symptomatologie van schildklierfunctiestoornissen en de verandering van symptomen bij ouderen
 • bent u alert op interacties tussen middelen voor schildklierfunctiestoornissen en andere middelen die de patiënt gebruikt
 • kunt u een zwangere vrouw voorlichten over schildkliermedicatie

Docent

 • drs. Prem Adhien

  Naast zijn werkzaamheden als openbaar apotheker in Rotterdam is P (Prem) Adhien als docent verbonden aan de vakgroep Epidemiologie en Klinische Farmacologie bij Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hij is lid van de KNMP-SIG Diabetes en KNMP-SIG HVZ en kaderapotheker voor beiden aandachtsgebieden. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang