Migraine en hoofdpijn

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device

Migraine is een complexe aandoening die een grote impact op het leven van patiënten kan hebben. Aanvallen kunnen tot wel 72 uur duren en kunnen zo heftig zijn dat de patiënt niets meer kan doen totdat de aanval wegtrekt. Het is dan ook niet verrassend dat de WHO migraine heeft aangewezen als één van de meest invaliderende aandoeningen wereldwijd. 

Een migraineaanval kan –naast hoofdpijn- met veel verschillende criteria gepaard gaan en ziet er voor elke migrainepatiënt weer anders uit. In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de definitie en pathofysiologie van migraine. De (medicamenteuze) behandeling van acute en chronische migraine komt aan bod, waarbij zowel reeds bestaande als nieuwe geneesmiddelen worden besproken. Ook wordt aandacht besteed aan chronische medicatie en medicatieovergebruikshoofdpijn en krijgt u meer informatie over vrouwspecifieke migraine en risicofactoren.


CanMEDS

Kennis en wetenschap 60%

Farmaceutisch handelen 40%

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u de verschillende veelvoorkomende migraine types herkennen
 • begrijpt u in grote lijnen de pathofysiologie van migraine en hoe hierop farmacologisch ingegrepen kan worden
 • bent u bekend met het stappenplan van de behandeling van migraine
 • kunt u aan patiënten de risico’s en gevolgen van medicatieovergebruik uitleggen
 • begrijpt u waarom de behandeling van migraine voor mannen en vrouwen verschillend moet zijn
 • bent u in staat de opgedane kennis in de apothekers praktijk te implementeren

Docent

 • dr. Gisela Terwindt

  Gisela Terwindt is hoogleraar Neurologie, in het bijzonder paroxysmale hersenaandoeningen bij de afdeling Neurologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zij is hoofd van het Leidse Hoofdpijn Centrum. Daarnaast is ze voorzitter van de International Headache Society (IHS) Clinical Guideline Trial Committee en het Women's Leadership Forum. Zij is bestuurslid en voorzitter van de WAR van de Nederlandse Hoofpijn Vereniging. Ze is covoorzitter van de nationale richtlijn voor hoofdpijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en was betrokken bij de laatste versie van de Internationale Hoofdpijn Classificatie (ICHD-3). Ze heeft meer dan 350 wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken over hoofdpijn, migraine en erfelijke neurovasculaire syndromen gepubliceerd. Ze ontving een prestigieuze persoonlijke beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (VIDI). Zie www.hoofdpijnonderzoek.nl voor meer informatie over het onderzoek van de Leidse Hoofdpijn groep.

 • dr. Antoinette Maassen-van den Brink PhD

  Antoinette Maassen van den Brink is hoogleraar Neurovasculaire Farmacologie aan het Erasmus MC in Rotterdam. Ze bestudeert de neurovasculaire aspecten van migraine, met speciale aandacht voor de rol van geslachtshormonen in de pathofysiologie van migraine. Haar onderzoek is translationeel van aard, met zowel in vivo dierexperimentele modellen, humane geïsoleerde weefsel modellen, als in vivo klinische modellen. Ze is bestuurslid van de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging, oprichtingsbestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Gender en Gezondheid en 1e Vice President van de European Headache Federation. Daarnaast is zij hoofd van de Erasmus MC Junior Med School en geeft zij onderwijs aan studenten Klinische Technologie en Geneeskunde.

 • Britt van der Arend MSc

  Britt van der Arend studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Leiden, waar zij in 2019 haar artsenbul behaalde. Momenteel werkt zij als arts-onderzoeker in het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus MC, waar zij onderzoek doet naar de relatie tussen migraine en vrouwelijke hormonen (de WHAT! Studie). Ook houdt zij zich bezig met de poliklinische zorg rondom migraine patiënten op de hoofdpijnpolikliniek van het LUMC, waar zij heeft meegeholpen aan de implementatie van het digitale hoofdpijndagboek (Patient Journey App). Daarnaast geef zij onderwijs aan (bio)medische studenten.

 • Irene de Boer MSc

  Momenteel rond zij haar promotietraject af in het Leids Universitair Medisch Centrum, waarin zij onderzoek doet naar de genetica van migraine en het klinische spectrum van de geassocieerde erfelijke aandoeningen. Tevens heeft zij zich tijdens haar promotietraject bezig gehouden met de zorg voor patiënten op de hoofdpijn polikliniek en de Cerebrale Hereditaire Angiopathieën polikliniek. Ze is voorzitter van het Junior committee van de International Headache Society. Daarnaast geef zij onderwijs aan (bio)medische studenten.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang