Arbeidsovereenkomsten en ontslagrecht

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device

Als apotheker heeft u zonder meer te maken met personeel. U heeft een aantal assistentes in dienst en misschien ook wel een of meerdere apothekers of ander personeel. De relatie met uw medewerkers wordt sterk gereguleerd door de wet en door de toepasselijke cao’s. U zult regelmatig met deze regels te maken krijgen. Het is dan ook belangrijk om hier het nodige vanaf te weten. Binnen de grenzen van de regels kunt u dan tot zo goed mogelijke afspraken met uw medewerkers proberen te komen en kunt u eventuele problemen voorkomen. Daarnaast is de kans groot dat u ergens in uw loopbaan als apotheker te maken krijgt met een ontslagkwestie.

Vandaag staat de arbeidsovereenkomst centraal en de bepalingen in de arbeidsovereenkomst die het meest tot vragen en problemen leiden, alsmede het ontslagrecht.

 

CanMEDS:

Organisatie 60%

Professionaliteit 40%

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • bent u vertrouwd met de wettelijke regels en de cao’s die de arbeidsverhouding met uw medewerkers regelen
 • weet u wanneer u al dan niet een tijdelijk contract kunt afsluiten en kent u de ketenregeling
 • kent u de verschillende vormen van flexibele arbeid en kent u de voor- en nadelen van deze vormen en de regels waaraan deze zijn gebonden 
 • kent u de relevante regels met betrekking tot proeftijdbedingen
 • bent u bekend met de discriminatieverboden en de valkuilen die deze met zich kunnen meebrengen 
 • weet u welke eisen er worden gesteld aan concurrentiebedingen en weet u waar u op moet letten bij concurrentiebedingen
 • bent u op de hoogte van de ins en outs van studiekostenbedingen
 • kent u de belangrijkste regels rondom vakantie en verlof
 • bent u op de hoogte van het ontslagstelsel

Docent

 • mr. Edith Peters

  Edith Peters begon haar loopbaan in 1998 als advocaat. Sinds 2006 is Edith werkzaam als senior jurist arbeids- en ambtenarenrecht bij VvAA Rechtsbijstand. VvAA is een ledenorganisatie en dienstverlener voor artsen en paramedici. Als jurist staat Edith verzekerden (zowel werkgevers als werknemers) bij in uiteenlopende arbeidsrechtelijke kwesties en in opleidingsgeschillen van arts-assistenten in opleiding. Tevens geeft zij cursussen en presentaties aan beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, onder meer tijdens opleidingsdagen en kennisbijeenkomsten. Edith heeft in 2009 de Grotius Specialisatieopleiding arbeidsrecht cum laude afgerond.  

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang