De zieke werknemer: wetgeving en praktische tips

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device

Vrijwel elke zorgonderneming krijgt er op enig moment mee te maken: een langdurig of veelvuldig zieke werknemer. Een ziekmelding is lang niet altijd te voorkomen, maar als werkgever hebt u wel een zekere mate van invloed op het ziekte- en re-integratie traject. Slecht personeelsmanagement kan cruciaal zijn in het geval van een ziekmelding. Zeker als u zich realiseert dat achter een ziekmelding soms meer schuilt, bijvoorbeeld een verschil van mening of verstoring van de arbeidsrelatie. Als u daarnaast weet dat Nederland een van de voor de werknemer meest beschermende systemen van Europa kent, te weten een bescherming tegen ontslag en een doorbetalingsverplichting van maar liefst 104 weken, begrijpt u waarom het zo belangrijk is adequaat op een ziekmelding te reageren. Daarvoor is het relevant dat u als zorgondernemer kennis heeft van de arbeidsrechtelijke mogelijkheden en onmogelijkheden.

De volgende onderdelen komen in deze cursus aan bod:

 • de verplichtingen van de werkgever en de werknemer in geval van een ziekmelding
 • hoe te handelen – inclusief arbeidsrechtelijke sancties – in het geval de werknemer niet meewerkt aan de re-integratie 
 • wat te doen als er meer speelt, zoals verstoring van de arbeidsrelatie?
 • de rol van de bedrijfsarts, het UWV en de mediator in het ziektetraject
 • ziekte en ontslag wegens frequent of langdurig ziekteverzuim
 • de voor- en nadelen van het zogenaamde ‘slapend dienstverband’
 • potentiële aankomende regelgeving aangaande de zieke werknemer

Uiteraard voorzien wij u van de nodige praktische tips over hoe u de arbeidswetgeving in geval van ziekte zo goed mogelijk kunt toepassen.


CanMEDS

Organisatie 60%

Professionaliteit 40%

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kent u de arbeidsrechtelijke wetgeving waarmee u te maken krijgt in geval van ziekte
 • weet u hoe te handelen als uw werknemer niet meewerkt aan de re-integratie 
 • kunt u adequaat reageren op een ziekmelding, ook als die ziekmelding deels is ingegeven door een verstoring van de arbeidsrelatie 
 • weet u wanneer – en op welke gronden – een ontslagprocedure in gang gezet kan worden
 • beschikt u over praktische tips die u kunt toepassen in het geval van een langdurig of veelvuldig zieke werknemer

Docent

 • mr. Miriam Ruijters

  Mr. M.J.H. (Miriam) Ruijters is werkzaam als senior juridisch adviseur bij VvAA Rechtsbijstand. Zij heeft zich toegelegd op het arbeids- en ambtenarenrecht. Voor haar indiensttreding bij VvAA was Miriam Ruijters werkzaam als advocaat, eveneens in het arbeidsrecht. 

  VvAA is een ledenorganisatie en dienstverlener voor ruim 120.000 professionals in de Nederlandse gezondheidszorg. Miriam Ruijters staat medici, paramedici en zorginstellingen bij, zowel binnen als buiten de rechtszaal, bij een veelvoud aan arbeidsrechtelijke vraagstukken.

   

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang