Autorijden en dementie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor ouderengeneeskundigen.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

45956522_xxl_0.jpg

Autorijden is voor veel mensen belangrijk. Het symboliseert volwassenheid, geeft vrijheid en onafhankelijkheid. Wanneer door ziekte de rijvaardigheid ter discussie komt te staan is dit een uiterst pijnlijke aangelegenheid. Mensen schatten hun eigen rijvaardigheid ondanks cognitieve of lichamelijke achteruitgang vaak nog hoog in en precies door de toenemende beperkingen zijn ze meer afhankelijk van de auto. Het niet meer mogen rijden, de lege parkeerplek voor de deur en het aangewezen zijn op ander vervoer (de kinderen, de buurttaxi, de bus, de scootmobiel) worden ervaren als gezichtsverlies. Als arts is ons door de wetgever een belangrijke plaats toebedeeld in het herkennen van afnemende rijvaardigheid, het bespreekbaar maken daarvan, en het mensen en hun zorgsysteem motiveren ofwel de rijvaardigheid te laten onderzoeken door het CBR ofwel de auto te laten staan. Het vraagt kennis, gevoeligheid, tact en overtuigingskracht om aan deze ons toebedeelde rol goed invulling te geven.

Deze cursus gaat in op rijvaardigheid en rijbevoegdheid bij cognitieve stoornissen. Aan bod komen de volgende vraagstukken:

 • Wanneer is het noodzakelijk het thema rijvaardigheid aan te snijden?
 • Hoe kunt u dat doen?
 • Binnen welke juridische en verzekeringstechnische kaders vindt dit gesprek plaats?
 • Hoe verloopt de verdere procedure rondom keuring en rijvaardigheidsonderzoek bij het CBR?
 • En welke alternatieve vervoersmogelijkheden bestaan er voor het zelf autorijden?

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u het belang van mobiliteit benoemen
 • kunt u benoemen wanneer het thema (auto)mobiliteit met een patiënt besproken moet worden
 • kunt u uitleggen hoe u de rijgeschiktheid bespreekbaar moet maken
 • kunt u de juridische en verzekeringstechnische kaders benoemen van (auto)mobiliteit bij cognitieve stoornissen 
 • kunt u beschrijven hoe de verdere procedure na melding bij het CBR verloopt
 • bent u bekend met de alternatieve vervoersmogelijkheden

Docent

 • M.G.C. Klijberg MD MA

  Margot Klijberg is sinds 2004 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. Zij werkt zowel intra- als extramuraal in Ede. Zij is kaderarts ‘Werken in de eerste lijn’. Naast haar werk als specialist ouderengeneeskunde ligt haar hart bij het maken en geven van onderwijs. Zij is docent bij de opleiding voor specialisten ouderengeneeskunde en hoofdredacteur van een nascholingstijdschrift over ouderengeneeskunde. 

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor ouderengeneeskundigen.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten