FTO - Benzodiazepinen: waakzaam zijn of ontspannen toedienen?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device


Farmacotherapeutisch overleg

Tijdens het Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) bespreken huisartsen en apothekers actuele onderwerpen om gezamenlijk te komen tot nieuwe inzichten en richtlijnen. Dit FTO-materiaal is bedoeld voor een bijeenkomst van ongeveer twee uur.

Werkwijze

De aangeboden informatie bestaat uit een online gedeelte en een hand-out die u kunt downloaden. De hand-out bevat achtergrondinformatie over opioïden. In het online gedeelte introduceren prof. dr. Kramers (internist-klinisch farmacoloog) en dr. Van Verseveld (AIOS psychiatrie) casuïstiek. Hierin zullen zij vragen stellen die u gezamenlijk kunt bespreken. Vervolgens worden de antwoorden toegelicht. U kunt deze toelichting vergelijken met de uitkomsten van het overleg.

Kwaliteitseisen FTO

KNMP en NHG besloten in 2014 om de kwaliteitseisen voor het FTO voor huisartsen en openbaar apothekers gelijk te trekken. Dat betekent het volgende:

 • In de FTO-groep zit minstens één huisarts die door het College van Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) erkend is als EKC (Erkend Kwaliteits Consulent).
 • De FTO-groep organiseert minimaal twee bijeenkomsten per jaar op basis van een goedgekeurd jaarplan. Let op: om op FTO niveau 4 te opereren zijn minimaal zes bijeenkomsten per jaar nodig.

Accreditatie

De nascholingspunten van FTO's worden door (of namens) de EKC in GAIA ingevoerd. Op de site van ABC1 staat een link naar een duidelijke uitleg om deze punten in te voeren. De als kwaliteitsconsulent erkende huisarts (EKC’) handelt sinds 1 januari 2015 ook voor openbaar apothekers de accreditatieaanvraag voor FTO’s af. Openbaar apothekers kunnen vanaf deze datum zelf geen accreditatie meer aanvragen voor een FTO via PE-online

PAM

De Perifeer Accrediterings Medewerker (PAM) is bevoegd bijeenkomsten te accrediteren van FTO-groepen en bewaakt de kwaliteit.

Adviesraad

 • prof. dr. H.C.P.M. van Weert, hoogleraar huisartsgeneeskunde
 • prof. dr. C.P. van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde
 • drs. R. Vervoorn, huisarts
 • prof. dr. A.K Mantel-Teeuwisse, hoogleraar Farmacie UU
 • drs. F.A.C. van Opdorp, openbaar apotheker
 • drs. M. van der Plas, apotheker, manager operations BENU apotheken
 • K. Vingerhoets MSc, openbaar apotheker 

Preview

Leerdoelen

Het doel van dit FTO is

 • het bespreken van het medicamenteuze beleid bij benzodiazepinengebruik bij patiënten met angst en slaapproblemen
 • het bepalen van het beleid met betrekking tot benzodiazepinen en klachten, bijwerkingen, verslaving en tolerantie
 • gezamenlijk komen tot nieuwe inzichten en richtlijnen


Competenties

 • 20% farmaceutisch handelen
 • 40% kennis en wetenschap
 • 40% samenwerking

Docent

 • prof. dr. Kees Kramers

  Kees Kramers (Dirksland, 1962) promoveerde in 1986 in de Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1989 tot 1996 volgde hij de opleiding tot internist. Van 1996 tot 1998 specialiseerde hij zich tot internist-klinisch farmacoloog; beide in het Radboudumc. In 1995 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar antilichamen die een rol spelen bij nierfalen bij de auto-immuunziekte systemische lupus erythematodes.

  Sinds 1989 is prof. dr. Kramers in het Radboudumc werkzaam op de afdeling Farmacologie-Toxicologie en vanaf 1998 ook op de afdeling Inwendige Geneeskunde, waar hij verantwoordelijk is voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Sinds 2010 is hij gedetacheerd op de afdeling Klinische Farmacie van het Canisius Willhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen.
  In deze rollen ontwikkelde hij trainingen op het gebied van medicatieveiligheid voor beginnende arts-assistenten in het Radboudumc en CWZ. Ook is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie & Biofarmacie.

  Zijn recente realisaties zijn onder meer de oprichting van het Nijmeegs Expertisecentrum voor Complexe Farmacotherapie, een regionaal samenwerkingsverband tussen ziekenhuisapotheken, regionale huisartsen, openbare apothekers en de ontwikkeling van een verplicht landelijk examen farmacotherapie voor toekomstige artsen.

 • drs. Mike van Verseveld

  Drs. Mike van Verseveld (Tiel, 1990) begon in 2010 met de opleiding Geneeskunde aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Tijdens zijn studie werkte hij als basisarts bij de Interne Geneeskunde en nadien bij de Psychiatrie. In 2020 is hij gestart als arts in opleiding tot psychiater in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Momenteel is hij in het kader van de opleiding werkzaam op de afdeling farmacologie-toxicologie in het Radboudumc.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang