Oorontstekingen: ontstaan en behandeling

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device

Otitis media acuta (OMA), oftewel acute middenoorontsteking, is een van de meest voorkomende infectieziekten bij kinderen. Daardoor is het een van de meest frequent gestelde diagnoses, zowel in de eerste lijn (huisartsenpraktijk en consultatiebureau) als in de tweede lijn (KNO- en kindergeneeskundepraktijk). Onder OMA verstaat men een infectieuze ontsteking van het middenoor met een duur korter dan drie weken. Acuut ontstane oorpijn en/of algemeen ziek zijn (waaronder koorts) en/of een loopoor zijn typische kenmerken van OMA.

Otitis media met effusie (OME) wordt gedefinieerd als een conditie van het middenoor, gekarakteriseerd door ophoping van vloeistof achter een gesloten trommelvlies, zonder tekenen van een acute infectie. Gehoorverlies is een typisch kenmerk van OME.

Otitis externa (OE) is een diffuse ontsteking van de huid van de gehoorgang. Dit gaat gepaard met pijn, jeuk, afscheiding, schilfering, roodheid of zwelling, eventueel in combinatie met gehoorverlies. Het is veelal een infectieuze ontsteking door een verstoring van het lokale zure milieu. Niet altijd is een verwekker aantoonbaar; aspecifieke en allergische oorzaken kunnen eveneens een rol spelen.

OMA is een van de meest voorkomende redenen voor het voorschrijven van antibiotica bij kinderen. Het plaatsen van trommelvliesbuisjes en het knippen van de neusamandel (adenotomie) zijn de meest uitgevoerde operaties bij kinderen met recidiverende OMA en persisterende OME.

In deze cursus wordt eerst ingegaan op de fysiologie van het oor. Daarna worden de epidemiologie, symptomen, diagnostiek en beleid bij de drie bovengenoemde vormen van otitis behandeld. Tot slot wordt de rol van de apotheker bij de genoemde aandoeningen besproken. 

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 40%
Kennis en wetenschap 40%
Samenwerking 20%

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kent u het onderscheid tussen de verschillende soorten otitiden en de symptomen, en de verschillende (medicamenteuze) behandelmogelijkheden
 • bent u in staat gerichte adviezen en voorlichting te geven aan patiënten met otitis media of otitis externa
 • checkt u bij ouders die medicatie voor hun kind met oorpijn willen kopen of er een indicatie is om hen door te verwijzen naar de huisarts
 • kunt u ouders die vragen hebben over de trommelvliesbuisjes bij hun kinderen goed voorlichten en adviseren 

Docent

 • drs. Marc de Leeuw

  Marc de Leeuw (1981) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 2005. Hij werkte na zijn afstuderen enkele jaren in verschillende openbare apotheken, waarna hij aan de slag ging als apotheker/redacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Daarna werkte hij bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) aan het opstellen van doseringsadviezen voor specifieke patiëntenpopulaties zoals dialysepatiënten, patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Naast zijn werk bij het GIC specialiseerde hij zich in het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen. Sinds juni 2019 richt hij zich volledig op het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen als freelance medisch redacteur.

 • drs. Jan-Willem Bok

  Jan-Willem Bok studeerde geneeskunde in het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij specialiseerde zich in keel- neus- en oorheelkunde in het Leids Universitair Medisch Centrum. Als KNO-arts is hij thans werkzaam in het Flevoziekenhuis Almere. Hij is voorzitter van de afdeling KNO. Zijn aandachtsgebied is de Otologie. Daarnaast gaat zijn aandacht uit naar de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang