Cursusinformatie

Hartfalen: onderliggende oorzaken en behandeling

Informatie: 

Hartfalen is een complex ziektebeeld dat gekenmerkt wordt door een tekortschieten van de pompfunctie van ons hart. Hierbij spelen altijd twee elementen een rol.

Ten eerste is er de verminderde functie van het hart zelf. Bij sommige patiënten is dit aan afgenomen pompfunctie van het hart (ook wel systolisch  hartfalen genoemd), terwijl bij anderen de pompfunctie behouden is, maar er vaak verstijving is van het hart, met een afgenomen vulling en dientengevolge een tekortschietende circulatie (ook wel diastolisch hartfalen genoemd). 

Het lichaam kan daarop reageren door een aantal (neurohumorale) compensatiemechanismen in gang te zetten om de circulatie op peil te houden. Deze worden geactiveerd omdat het lichaam de ondervulling van het arteriële vaatbed registreert (o.a. in de carotis).

Bij sommige patiënten die zich presenteren met hartfalen met afgenomen ejectiefractie kan de pompfunctie zich herstellen. Ook bij patiënten met zogenoemd hypertensive heart disease kan na goede correctie van de bloeddruk (gedeeltelijk) herstel optreden van de pompfunctie van het hart. Het is dan ook altijd van groot belang om de oorzaak van het hartfalen te achterhalen, om een eventuele gerichte behandeling te kunnen instellen. Hartfalen op zich is dus geen diagnose, maar een cluster van symptomen, oftewel een syndroom. Daarom dient  er altijd te worden gezocht naar de onderliggende oorzaak.

Medicamenteuze behandeling geeft bij veel patiënten een belangrijke verbetering van klachten en prognose. Desondanks is de prognose van hartfalen nog altijd slecht. Gezien de ernst van de ziekte wordt er veel onderzoek gedaan naar nieuwere en betere medicamenteuze behandelingsmogelijkheden. In deze cursus zal de medicamenteuze behandeling van patiënten met chronisch hartfalen anno 2018 worden behandeld.

 

CanMEDS

Farmaceutsich handelen 60%
Communicatie 20%
Samenwerking 20%

StiPCO-subsidie

Als u deze cursus met goed gevolg afrondt, dan verdient u daarmee 1 StiPCO-punt ter waarde van €50.
Op de site van de KNMP vindt u alle informatie hierover.

31 maart 2019
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus:

  • kent u de definitie van hartfalen
  • kent u de vele oorzaken en de pathofysiologie van hartfalen
  • kent u de verschillende verschijningsvormen van hartfalen
  • kent u de diagnostische middelen die ter beschikking staan
  • kent u de niet-medicamenteuze adviezen en het medicamenteuze stappenplan bij de behandeling van hartfalen
  • kent u de eigenschappen van de gebruikte geneesmiddelen
  • kunt u patiënten goed adviseren over de medicatie
  • kunt u effectief samenwerken met behandelaars in de eerstelijnszorg
Auteur: 

C.F. Ebbelaar MSc

C.F. (Chiel) Ebbelaar is apotheker en docent aan de Universiteit Utrecht voor de afdeling Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie van het departement Farmaceutische Wetenschappen.

Hij houdt zich voornamelijk bezig met onderwijs op gebied van medicatiereview. Daarnaast studeert hij momenteel SUMMA, de verkorte geneeskunde-opleiding in combinatie met klinisch onderzoek. Hij combineert dit met het geven van post-academisch onderwijs, onder andere voor PAO-Farmacie, waar hij program director is van de BIG-6-farmacotherapiecyclus.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00