Bewustzijnsstoornissen bij hersenletsel - Deel 1

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor ouderengeneeskundigen.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De zorg voor verpleeghuispatiënten met ernstig hersenletsel en persisterende bewustzijnsstoornissen is ingewikkeld. Ernstig hersenletsel heeft een enorme impact, zeker ook op de mensen in de directe omgeving van de patiënt. Hersenletsel kan veroorzaakt zijn door trauma, CVA, tumor, infectie, circulatiestilstand, asfyxie of metabole ontregeling. Intensieve en soms agressieve behandeling direct na het letsel wordt ingezet met als streven: een zo goed mogelijk herstel. Maar bij een deel van de patiënten blijft het herstel helaas uit. Dan komt het verpleeghuis in beeld.

In de cursus Bewustzijnsstoornissen bij hersenletsel - Deel 1 wordt ingegaan op de gevolgen van het letsel op het bewustzijn: coma, niet-responsief waaksyndroom en laagbewuste toestand. Hoe maak je het onderscheid? Welke hulpmiddelen staan daarbij ter beschikking? Wat zijn de neurofysiologische en anatomische achtergronden?

In het (aparte) deel 2 van de cursus zal worden ingegaan op de mogelijke behandeling van bewustzijnsstoornissen bij hersenletsel en op de ‘advance care planning’.

Deel 1 bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen deze cursus kunt u:

 • de verschillende gevolgen van hersenletsel op het bewustzijn beschrijven
 • omschrijven wat het verschil is tussen coma, niet-responsief waaksyndroom en laagbewuste toestand
 • de hulpmiddelen opnoemen die u ter beschikking staan bij het onderscheiden van coma, niet-responsief waaksyndroom en laagbewuste toestand
 • de neurofysiologische en anatomische achtergronden van coma, niet-responsief waaksyndroom en laagbewuste toestand uiteenzetten

Docent

 • drs. H. Reedijk

  Hein Reedijk (1960) studeerde geneeskunde aan de UvA en volgde de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan de VU te Amsterdam. Na vier jaar op diverse plaatsen te hebben gewerkt als arts-assistent (respectievelijk psychiatrie, interne geneeskunde en neurologie) is hij sinds 1991 als specialist ouderengeneeskunde werkzaam bij Cordaan in Amsterdam. Naast zijn werk als specialist ouderengeneeskunde was hij van 1992 tot 2002 docent bij de stichting Na- en Bijscholing te Amsterdam. Sinds 2003 is hij stagebegeleider (opleider) van huisartsen in opleiding, en van 2006 tot 2014 was hij ook opleider voor specialisten ouderengeneeskunde. Sinds 2011 is hij docent bij Gerion voor de opleiding tot casemanager dementie en (sinds 2014) ook voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Tevens is hij lid van het NAH-consulententeam Amsterdam (SIGRA).

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor ouderengeneeskundigen.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Reviewer

 • drs. W.S. van Erp

  Willemijn van Erp is arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en doet promotieonderzoek naar langdurige bewustzijnsstoornissen bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het RadboudUMC en de Coma Science Group aan de Université de Liège.