Bewustzijnsstoornissen bij hersenletsel - Deel 2

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor ouderengeneeskundigen.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De zorg voor verpleeghuispatiënten met ernstig hersenletsel en persisterende bewustzijnsstoornissen is ingewikkeld. Ernstig hersenletsel heeft een enorme impact, zeker ook op de mensen in de directe omgeving van de patiënt. Hersenletsel kan veroorzaakt zijn door trauma, CVA, tumor, infectie, circulatiestilstand, asfyxie of metabole ontregeling. Intensieve en soms agressieve behandeling direct na het letsel wordt ingezet met als streven: een zo goed mogelijk herstel. Maar bij een deel van de patiënten blijft het herstel helaas uit. Dan komt het verpleeghuis in beeld.

In de cursus Bewustzijnsstoornissen bij hersenletsel - deel 2 wordt ingegaan op de mogelijke behandeling. In welke setting kan deze het best plaatsvinden? Wat kan de specialist ouderengeneeskunde met het behandelteam zelf doen in het verpleeghuis? Hoe zorg je ervoor dat de verwachtingen van de mantelzorgers reëel blijven? Problemen en complicaties treden geregeld op. Hoe bied je deze het hoofd? Het moeilijkste onderdeel van de zorg aan ernstig hersenletselpatiënten is misschien nog wel het begeleiden van de familie en het voeren van beleidsgesprekken, oftewel de ‘advance care planning’. Handvatten worden aangereikt.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

 • aangeven waar patiënten met langdurige bewustzijnsstoornissen het beste behandeld en verpleegd kunnen worden, en waar u informatie over de zorg voor deze ingewikkelde patiëntencategorie kunt inwinnen
 • aangeven welke behandeling de specialist ouderengeneeskunde met het behandelteam zelf kan doen in het verpleeghuis
 • uitleggen hoe u de problemen en complicaties die geregeld optreden het beste het hoofd kunt bieden
 • aangeven hoe u de advance care planning inricht
 • verschillende manieren noemen om familieleden en/of mantelzorgers te begeleiden

Docent

 • drs. H. Reedijk

  Hein Reedijk (1960) studeerde geneeskunde aan de UvA en volgde de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan de VU te Amsterdam. Na vier jaar op diverse plaatsen te hebben gewerkt als arts-assistent (respectievelijk psychiatrie, interne geneeskunde en neurologie) is hij sinds 1991 als specialist ouderengeneeskunde werkzaam bij Cordaan in Amsterdam. Naast zijn werk als specialist ouderengeneeskunde was hij van 1992 tot 2002 docent bij de stichting Na- en Bijscholing te Amsterdam. Sinds 2003 is hij stagebegeleider (opleider) van huisartsen in opleiding, en van 2006 tot 2014 was hij ook opleider voor specialisten ouderengeneeskunde. Sinds 2011 is hij docent bij Gerion voor de opleiding tot casemanager dementie en (sinds 2014) ook voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Tevens is hij lid van het NAH-consulententeam Amsterdam (SIGRA).

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor ouderengeneeskundigen.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Reviewer

 • drs. W.S. van Erp

  Willemijn van Erp is arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en doet promotieonderzoek naar langdurige bewustzijnsstoornissen bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het RadboudUMC en de Coma Science Group aan de Université de Liège.