Cursusinformatie

Astma bij volwassenen

Informatie: 

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) definieert astma bronchiale als ‘een chronische inflammatoire aandoening van de centrale en perifere luchtwegen’. Typerend voor astma zijn de aanvallen van kortademigheid die het gevolg zijn van luchtwegobstructie.

De luchtwegobstructie is reversibel en tussen de aanvallen door is de longfunctie meestal normaal. De aandoening komt vaak voor en kan zich op alle leeftijden voor het eerst openbaren. De ernst van de aandoening varieert van licht tot zeer ernstig. Wereldwijd – en vooral in westerse landen – neemt het aantal astmapatiënten toe.

In deze cursus maakt u kennis met de epidemiologie, de diagnostiek en de behandeling van astma. De meest recente richtlijnen zijn hierbij het uitgangspunt. Jaarlijks brengt GINA (Global Initiative for Asthma; www.ginasthma.com) een update van de richtlijn voor astma uit: Pocket guide for asthma management and prevention. In de herziene GINA-richtlijnen zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de vorige versies uit 2018. De NHG-Standaard Astma bij Volwassenen (2015) is op dit moment (november 2019) nog in herziening.

Ondanks alle richtlijnen blijken in de praktijk de behandeldoelen in veel gevallen niet te worden gehaald. We zullen daarom ook kort stilstaan bij inhalatietechniek, therapietrouw en zelfmanagement. In deze cursus krijgt u een aantal handvatten aangereikt waardoor u in uw apotheek de behandeling van uw astmapatiënten kunt optimaliseren.

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 60%
Communicatie 20%
Samenwerking 20%

StiPCO-subsidie

Als u deze cursus met goed gevolg afrondt, dan verdient u daarmee 1 StiPCO-punt ter waarde van €50.
Op de site van de KNMP vindt u alle informatie hierover.

Preview video: 

30 november 2020
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus:

  • weet u welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van astma
  • kunt u de huidige richtlijnen voor de behandeling van astma in de praktijk toepassen
  • weet u hoe de diagnose astma wordt gesteld
  • kent u de eigenschappen van de astma-geneesmiddelen
  • weet u welke inhalatievormen mogelijk zijn
  • kunt u therapietrouw bij deze groep verbeteren
  • kunt u patiënten advies geven over hun medicijngebruik
  • kunt u effectief samenwerken met huisartsen en (wijk)verpleegkundigen
Docent: 

drs. M.D. Vijverberg-Vermaas
Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.
Reviewer: 

drs. J. Tukker

Jacqueline Tukker heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens is ze gespecialiseerd tot huisarts aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Later heeft ze de kaderartsopleiding astma/COPD afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Jacqueline Tukker is praktiserend huisarts en voorzitter van de werkgroep astma/COPD van de gezondheidscentra in Nieuwegein. Ze geeft 1 dag per week les in astma en COPD op de huisartsenopleiding van de UVA. Ze is lid van de kerngroep en de onderwijscommissie van de CAHAG.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00