Cursusinformatie

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 31 oktober 2020 af.

Medicatieveiligheid bij leverfunctiestoornissen

Informatie: 

Leverfunctiestoornissen komen vaak voor. Ongemerkt kunnen er veel patiënten in de apotheek zijn die hiermee te maken hebben. Ook komt het geregeld voor dat een patiënt een contra-indicatie ‘leverfunctiestoornis’ heeft, maar weet u eigenlijk niet zo goed wat hij of zij mankeert. Zodra u een geneesmiddel aanschrijft en het AIS geeft aan dat er een contra-indicatie is, bent u extra voorzichtig. Daarnaast zijn er ook veel geneesmiddelen die de lever kunnen beschadigen. Wanneer is het risico verhoogd en waarvan hangt dit af?

Farmacologisch zijn er helaas toch nog steeds veel onduidelijkheden omdat het metabolisme afhankelijk is van veel processen. Er wordt nog veel onderzoek gedaan om de farmacologie in kaart te brengen bij aantasting van de lever.

Deze cursus behandelt de achtergrondinformatie over de lever, de leverfunctiestoornissen, de (relevante) laboratoriumwaarden en wat u hiermee praktisch kunt doen in de apotheek. Met deze kennis kunt u artsen en patiënten adviseren in de keuze en dosering van de medicatie.

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 60%
Communicatie 20%
Samenwerking 20%

StiPCO-subsidie

Als u deze cursus met goed gevolg afrondt, dan verdient u daarmee 1 StiPCO-punt ter waarde van €50.
Op de site van de KNMP vindt u alle informatie hierover.

Preview video: 

 

31 oktober 2020
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u uw medicatiebewaking verbeteren en adviezen geven aan patiënt en/of huisarts
  • is de kennis van de anatomie en de belangrijkste functies van de lever opgefrist
  • kent u de belangrijkste leverfunctiestoornissen
  • kunt u onderscheid maken tussen leverfunctiestoornissen die wel en niet relevant zijn in de praktijk
  • kunt u uw patiënten in de apotheek screenen op leverfunctiestoornissen op basis van medicatiegebruik
  • kunt u gebruik maken van de (relevante) labwaarden
Docent: 

M. Assal MSc

Mira Assal is specialist openbaar apotheker. Zij is medevennoot van Apothekersgroep Leiden VOF in Leiden. Zij is beherende apotheker van de Haven Apotheek.
Naast haar werk als apotheker is ze betrokken bij het schrijven van zorgprogramma’s HVZ en DM2 voor Knooppunt Ketenzorg. Ook zit zij in de kerngroep van de SIG (Special Interest Group) HVZ van de KNMP, is penningmeester van Stichting GEZond Leiden, en bestuurslid van Stichting GIL (Gezondheidszorg Illegalen Leiden).

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00