FTO - Directwerkende orale anticoagulantia bij atriumfibrilleren in de dagelijkse praktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Let op! Dit format is ontwikkeld voor een FTO tussen apothekers en huisartsen. U kunt als specialist oudergeneeskunde dit ook eventueel gebruiken voor een FTO met de apotheker.


Werkwijze

De aangeboden informatie bestaat uit een online gedeelte en een hand-out die u kunt downloaden. De hand-out bevat achtergrondinformatie over DOACs bij atriumfibrilleren. In het online gedeelte deelt dr. R.E. Harskamp met u nieuwe inzichten over DOACs bij atriumfibrilleren en bespreekt casuïstiek, waarover hij vragen stelt die u gezamenlijk kunt bespreken. Ook geeft hij een toelichting bij de antwoorden op de vragen. U kunt deze toelichting vergelijken met de uitkomsten van het overleg.

 

Kwaliteitseisen FTO

KNMP en NHG besloten in 2014 om de kwaliteitseisen voor het FTO voor huisartsen en openbaar apothekers gelijk te trekken. Dat betekent het volgende:

 • In de FTO-groep zit minstens één huisarts die door het College van Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) erkend is als EKC (Erkend Kwaliteits Consulent).
 • De FTO-groep organiseert minimaal twee bijeenkomsten per jaar op basis van een goedgekeurd jaarplan. Let op: om op FTO niveau 4 te opereren zijn minimaal zes bijeenkomsten per jaar nodig. 

 

Accreditatie

De nascholingspunten van FTO's worden door (of namens) de EKC in GAIA ingevoerd. Op de site van ABC1 staat een link naar een duidelijke uitleg om deze punten in te voeren. De als kwaliteitsconsulent erkende huisarts (EKC) handelt sinds 1 januari 2015 ook voor openbaar apothekers de accreditatieaanvraag voor FTO’s af. Openbaar apothekers kunnen vanaf deze datum zelf geen accreditatie meer aanvragen voor een FTO via PE-online

 

PAM

De Perifeer Accrediterings Medewerker (PAM) is bevoegd bijeenkomsten te accrediteren van FTO-groepen en bewaakt de kwaliteit.

 

Redactieraad

 • prof. dr. N.H. Chavannes, hoogleraar huisartsgeneeskunde
 • drs. R . Vervoorn, huisarts
 • prof. dr. C.P. van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde
 • prof. dr. A.K Mantel-Teeuwisse, hoogleraar Farmacie UU
 • drs. F.A.C. van Opdorp, openbaar apotheker
 • drs. M. van der Plas, apotheker, manager operations BENU apotheken
 • D.J. van Vessem MSc, openbaar apotheker 

Preview

Leerdoelen

Het doel van dit FTO is:


 • Bekend raken met atriumfibrilleren en stollingscomplicaties
 • Krijgt u kennis over hoe DOAC's werken
 • Weet u hoe DOAC's veilig en effectief werken bij atriumfibrilleren
 • Oefent u met casuïstiek

Docent

 • dr. Ralf Harskamp

  Ralf Harskamp is huisarts in Amsterdam-Zuidoost en senior onderzoeker op de afdeling Huisartsgeneeskunde in het Amsterdam UMC. Zijn academische focus ligt op het ontwikkelen en het implementeren van eerstelijnszorggerichte interventies, gericht op het verbeteren van het vroegtijdig opsporen en behandeling van hart- en vaatziekten.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang