Onbegrepen gedrag bij dementie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Gedrag is een probleem als de patiënt en/of de omgeving hier lijdensdruk of gevaar door ervaart. Probleemgedrag bij dementie komt voor bij meer dan 90% van de thuiswonende mensen met dementie en bij meer dan 85% van de psychogeriatrische bewoners in de intramurale setting. Probleemgedrag veroorzaakt veel lijdensdruk bij de patiënt zelf en bij informele en formele mantelzorgers, maar ook bij medebewoners in de intramurale setting.

Een adequate benadering en aanpak van probleemgedrag is niet vanzelfsprekend. Binnen deze cursus trachten de docenten u mee te nemen in het inventariseren en begrijpen van probleemgedrag op een eclectische en multidisciplinaire manier om zo tot een probleemanalyse te komen.

Na deze cursus heeft u een bredere kijk op probleemgedrag, inspiratie om met anderen de uitdaging aan te gaan, uw zorg aan te passen aan de patiënt met probleemgedrag en zijn levenskwaliteit te verbeteren of te stabiliseren.

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus:

 • weet u welke interne en externe factoren kunnen leiden tot probleemgedrag
 • kunt u probleemgedrag op een gestructureerde en multidisciplinaire manier analyseren
 • kunt u de verschillende vormen van probleemgedrag gericht behandelen
 • weet u hoe u multidisciplinaire samenwerking kan inzetten bij de inventarisatie en behandeling van probleemgedrag

Docent

 • Marieke Bruijnen

  Marieke Bruijnen (1990) is sinds 2019 specialist ouderengeneeskunde en werkt bij de Stichting Envida in Maastricht. Hier werkt ze op een gerontopsychiatrische afdeling (Grubbeveld) en werkt ze op een acute opname-afdeling voor mensen met cognitieve stoornissen die acuut opgenomen moeten worden vanwege een toegenomen zorgzwaarte door lichamelijke problematiek, door probleemgedrag of vanwege het wegvallen van een mantelzorger. Daarnaast werkt ze als consulent in de eerste lijn voor huisartsen en in het Gerontopsychiatrisch Interventie en Triage Team (GITT) met als doel om advies te geven bij mensen met dementie en probleemgedrag in de thuissituatie om acute opname in het verpleeghuis te voorkomen.

 • Christophe van Dijken

  Christophe van Dijken (1983) is sinds 2013 specialist ouderengeneeskunde. Hij heeft vanuit zijn opleidingstijd een sterke affiniteit voor dementiezorg en omgaan met “probleemgedrag”. Vanaf 2013 is hij werkzaam geweest op de gerontopsychiatrische en PG+ afdelingen van specialistisch verpleeghuis Grubbeveld (Envida) in Maastricht en daarnaast op meerdere locaties met intramurale en transmurale psychogeriatrische zorg. Ook ondersteunde hij veel als consulent in de eerste lijn voor met name psychogeriatrische zorgvragen van huisartsen. In 2018 heeft hij de kaderopleiding psychogeriatrie afgerond.

  Sinds 2020 is hij vrijgevestigd specialist ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatrie binnen Ouderengeneeskundepraktijk Parkstad en werkt hij als consulent, medebehandelaar en hoofdbehandelaar bij uiteenlopende VVT-organisaties en in de eerste lijn in Limburg.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang