Cursusinformatie

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 30 oktober 2020 af.

Antidepressiva onder de loep: introductie in de depressieve stemmingsstoornissen

Informatie: 

Deze cursus vormt een algemene introductie op de cursusreeks ‘Antidepressiva onder de loep’. In het vervolg van deze reeks zullen stapsgewijs enkele deelonderwerpen met betrekking tot antidepressiva aan bod komen, zoals effectiviteit en switchen en afbouwen. Elk deelonderwerp vormt de basis voor een cursus, waarmee u uw inzichten en kennis kunt toetsen aan de klinische praktijk. Zo zal de complexiteit van antidepressiva, inclusief de veel besproken zin en onzin van deze middelen, uitgebreid besproken worden.

In deze introductiecursus zal eerst worden ingegaan op de depressieve stemmingsstoornissen in de praktijk. Vervolgens wordt ingegaan op de diagnostiek en het algemene klinische beloop van deze aandoeningen. Hiertoe wordt ook de relevante fysiologie en de pathofysiologie uitgebreid toegelicht. Ten slotte worden ook de algemene farmacologische principes met betrekking tot depressie en antidepressiva uiteengezet. Zo worden de belangrijkste antidepressiva-klassen geïntroduceerd en worden verschillende basisprincipes besproken.

Zodoende worden handvatten geboden om bij een medicatiereview op basis van klinisch redeneren kritische vragen te kunnen stellen en een goed advies te formuleren.

CanMEDS

Kennis en Wetenschap 100%

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd door de KNMP voor 2 punten.

Preview video: 

30 oktober 2020
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus: 

  • kent u de algemene klinische presentatie van een patiënt met een depressie
  • kent u de belangrijkste subcategorieën van depressie en kunt u deze van elkaar onderscheiden
  • kent u het klinische beloop van een behandelde en onbehandelde depressie, inclusief de maatschappelijke impact
  • kent u de farmacologie van antidepressiva en kunt u aan de hand hiervan de effectiviteit en de meest voorkomende bijwerkingen verklaren
  • kunt u patiënten met betrekking tot het bovenstaande voorlichting geven over het gebruik van antidepressiva 
  • kunt u ten bate van deze patiëntengroep effectief samenwerken met andere hulpverleners in de eerste lijn
Docent: 

J. Talsma BSc

J. (Jelmer) Talsma is ondernemer met een hart voor educatie. Hij heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de ontwikkeling van onderwijsmodules, onder andere voor CME-Online en PAO-Farmacie. Tijdens en na afronding van zijn studie in de biomedische wetenschappen en gedrag- en neurowetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen is zijn passie voor onderwijs verder tot bloei gekomen. Momenteel volgt hij, na zijn besluit over te stappen op de geneeskunde, een verkorte combinatieopleiding tot arts en klinisch onderzoeker genaamd ‘SUMMA’.

Reviewer: 

C.F. Ebbelaar MSc

C.F. (Chiel) Ebbelaar is apotheker en docent aan de Universiteit Utrecht voor de afdeling Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie van het departement Farmaceutische Wetenschappen.

Hij houdt zich voornamelijk bezig met onderwijs op gebied van medicatiereview. Daarnaast studeert hij momenteel SUMMA, de verkorte geneeskunde-opleiding in combinatie met klinisch onderzoek. Hij combineert dit met het geven van post-academisch onderwijs, onder andere voor PAO-Farmacie, waar hij program director is van de BIG-6-farmacotherapiecyclus.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00