Cognitieve revalidatie na een beroerte

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor ouderengeneeskundigen.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Cognitieve revalidatie is binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) een relatief nieuwe behandelvorm voor CVA-revalidanten met een beroerte. Een belangrijke ontwikkeling, want het aantal CVA-revalidanten met cognitieve beperkingen is aanzienlijk en de gevolgen zijn vaak ernstig en veelal chronisch van aard. Cognitieve revalidatie is momenteel de beste vorm van behandeling voor cognitieve beperkingen. Hieronder worden verschillende revalidatiemethoden geschaard zoals psycho-educatie, compensatiestrategieën en omgevingsmanagement. Revalidanten, naasten en hulpverleners geven aan dat het onderzoeksthema ‘manieren om het cognitief functioneren te verbeteren na een beroerte’ voor hen de hoogste prioriteit heeft als het gaat om het leven na een beroerte. Cognitieve revalidatie binnen de ouderenzorg staat echter nog in de kinderschoenen. Hoe dit vorm kan krijgen wordt geïllustreerd aan de hand van een innovatieve groepsgewijze vorm van cognitieve revalidatie, de DenkWijzertraining. De specialist ouderengeneeskunde speelt hierin een belangrijke rol als verwijzer en/of als één van de behandelaren die de training geeft.

Deze cursus bespreekt de stand van zaken van de CVA-revalidatie binnen de geriatrische revalidatiezorg, de mogelijke cognitieve veranderingen na een beroerte en de gevolgen daarvan voor de revalidant en omgeving. De definitie, effectiviteit en verschillende vormen van cognitieve revalidatie komen aan bod. In het tweede cursusonderdeel wordt uitgebreid ingegaan op de theoretische achtergrond en praktijk van de DenkWijzertraining. Verschillende cognitieve revalidatiemethoden ziet u praktisch uitgewerkt in deze training. Aan de hand van filmmateriaal krijgt u onderdelen van de training te zien en u zult zelf een aantal oefeningen maken. 

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de begrippen cognitie en cognitieve revalidatie omschrijven
 • bent u bekend met de cijfers omtrent de CVA-revalidatie binnen de GRZ
 • kunt u de cognitieve beperkingen die vaak optreden na een beroerte opnoemen
 • bent u op de hoogte van verschillende cognitieve revalidatiemethoden
 • kunt u weloverwogen een keuze maken uit de verschillende cognitieve revalidatiemethoden voor de toepassing in de klinische praktijk
 • kunt u de PRET-methode toepassen in uw werkzaamheden
 • kunt u de relevantie van cognitieve revalidatie voor de kwaliteit van zorg uitleggen
 • bent u op de hoogte van de theoretische achtergrond en opzet van de DenkWijzertraining; groepsgewijze cognitieve revalidatie in de ouderenzorg
 • kunt u beschrijven welk type revalidanten u kunt doorverwijzen naar de DenkWijzertraining

Docent

 • drs. ir. J.M. Terwel

  Drs. ir.Marieke Terwel (1966) is gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt®, en EMDR Europe Practitioner VEN. Zij is werkzaam bij revalidatiecentrum Basalt. Sinds 2007 is zij opleider en supervisor voor gezondheidspsychologen in opleiding. Zij is docent bij VUmc/Gerion ten behoeve van de postacademische cursus ‘Geriatrische revalidatiezorg na CVA: rollen van de psycholoog’. Tevens is zij aangesloten bij het landelijke samenwerkingsverband van ouderenpsychologen PgD Expertise, psychologische expertise voor de ouderenzorg.

  Zij studeerde neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht, en sociologie aan de universiteit van Wageningen met als afstudeerrichting gezondheidsvoorlichtingskunde. Zij werkte als psycholoog op de afdeling psychodiagnostiek en neuropsychologie van Parnassia in Den Haag. Van 1995 tot en met 2016 was zij hoofd van de afdeling psychologie in Laurens Antonius Binnenweg, centrum voor revalidatie en geriatrie, te Rotterdam. Zij was tevens programmaleider van het interdisciplinaire CVA-revalidatieprogramma ‘Alles is revalidatie’. En heeft een groepsgewijze vorm van cognitieve revalidatie – de DenkWijzertraining – ontwikkeld en geïmplementeerd binnen de ouderenzorg. Zij is auteur van de boeken ‘Alles is revalidatie’ en ‘DenkWijzertraining’ en heeft meerdere publicaties op haar naam staan. Tot 2022 was zij als adviseur betrokken bij de ontwikkeling van de geriatrische revalidatiezorg in ouderenzorgorganisatie Saffier te Den Haag.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor ouderengeneeskundigen.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten