Zorg voor ouderen met een lichte verstandelijke beperking

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor ouderengeneeskundigen.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus wordt de impact van verstandelijke beperkingen besproken, en vervolgens op welke wijze bij deze doelgroep dementie gediagnosticeerd kan worden. In de inleiding vindt een schets plaats van wat met intelligentie wordt bedoeld, en hoe dit gemeten wordt en over de populatie verdeeld is. 

Er wordt ingegaan op de specifieke kwetsbaarheden van deze groep. Daarnaast wordt besproken welke omgangs-, zorg- en begeleidingsmogelijkheden er bestaan voor patiënten met een verstandelijke beperking. Ook komt het concept ‘lage gezondheidsvaardigheden’ uitgebreid aan de orde om zo tot een meer bevredigende omgang te komen met het soms uitdagende zorgvragende gedrag. Door middel van een gefilmd consult worden de belangrijkste do’s en don’ts verhelderd.

Als laatste wordt besproken hoe de verstandelijk gehandicaptenzorg georganiseerd is om zo optimaal samen te werken en op een goede manier gebruik te maken van alle noodzakelijke expertise.

Hoewel deze cursus in eerste instantie vanuit het perspectief van de in de eerste lijn werkende SO is geschreven, zal ook de huisarts en de intramuraal werkende specialist ouderengeneeskunde nieuwe inzichten kunnen opdoen betreffende de diagnostiek en zorg voor deze groep.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u benoemen wat met intelligentie wordt bedoeld en hoe deze wordt gemeten
 • kunt u benoemen hoe de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking in Nederland is georganiseerd en gefinancierd
 • kunt u een cliënt screenen op een lichte verstandelijke beperking
 • kunt u een verdenking op dementie onderbouwen bij een vermoeden op een lichte verstandelijke beperking
 • weet u hoe u diagnostisch te werk kunt gaan bij het vermoeden van dementie bij iemand met een lichte verstandelijke beperking
 • kunt u benoemen wat met intelligentie/zwakbegaafdheid wordt bedoeld en hoe deze wordt gemeten

Docent

 • M.G.C. Klijberg MD MA

  Margot Klijberg is sinds 2004 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. Zij werkt in de eerste lijn in het Land van Maas en Waal. Zij is kaderarts ‘Werken in de eerste lijn’. Naast haar werk als specialist ouderengeneeskunde ligt haar hart bij het maken en geven van onderwijs. Zij werkt als docent in de bachelorfase van de geneeskundeopleiding en specialistatie fase tot SO. Zij is daarnaast hoofdredacteur van een nascholingstijdschrift over ouderengeneeskunde. 

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.
 • dr. M. Mastebroek MD, PhD

  Mathilde Mastebroek is bijna vijftien jaar arts voor verstandelijk gehandicapten. Zij heeft de afgelopen twintig jaar gewerkt met mensen met zeer ernstige tot zeer lichte verstandelijke beperkingen, de laatste jaren vooral in AVG-praktijken. In 2017 promoveerde ze op het onderwerp ‘Gezondheidsinformatieoverdracht in de eerstelijnszorg aan mensen met een verstandelijke beperking’. Mathilde werkt nog als docent en onderzoeker bij de Academische werkplaats Sterker op Eigen Benen, verbonden aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor ouderengeneeskundigen.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten