Psychofarmaca bij ouderen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus wordt eerst ingegaan op de farmacokinetiek en farmacodynamiek op oudere leeftijd. Vervolgens komt de medicamenteuze behandeling van verschillende symptomen van dementie aan bod.

 

De medicamenteuze behandeling van neuropsychiatrische problemen bij patiënten met dementie richt zich op beïnvloeding van angst, depressie, wanen, hallucinaties en ‘onbegrepen (probleem-) gedrag’. In dit kader is er tevens aandacht voor het serotonerg delier, serotonerg syndroom en het maligne antipsychoticasyndroom (voorheen maligne neurolepticumsyndroom genoemd).

 

Uw rol als apotheker bij de medicatiebegeleiding en -bewaking van patiënten met dementie komt in de loop van deze cursus uitgebreid aan bod.

 

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 60%
Maatschappelijk handelen 40%

 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de belangrijkste farmacokinetische en farmacodynamische veranderingen op oudere leeftijd beschrijven
 • kent u de meest voorkomende bijwerkingen van de verschillende soorten psychofarmaca
 • kunt u verschillende symptomen herkennen en benoemen van: het (anticholinerg) delier, het serotonerg syndroom, het maligne antipsychoticasyndroom, acathisie, parkinsonisme en de tardieve dyskinesie
 • bent u op de hoogte van angst, depressie, wanen, hallucinaties en ‘onbegrepen (probleem-) gedrag’  bij dementie en kunt hiervoor zo nodig de toepassing van psychofarmaca adviseren
 • kent u verschillende middelen die kunnen worden ingezet om de symptomen van dementie te verminderen of te verlichten, en bent u tevens bekend met het behandelprotocol inzake cholinesteraseremmers

Docent

 • drs. D. Verburg

  Dick Verburg is als specialist ouderengeneeskunde werkzaam bij Careyn Utrecht Stad. Hij volgde zijn opleiding (geneeskunde, huisartsgeneeskunde, sociale geriatrie en ouderengeneeskunde) aan de VU in Amsterdam. In het begin van zijn carrière werkte hij als sociaal geriater bij Altrecht, later als specialist ouderengeneeskunde bij Zorggroep Almere en sinds 2008 bij Careyn Utrecht Stad. Bovendien was hij als stafdocent verbonden aan Gerion, en als zodanig betrokken bij de nascholing van specialisten ouderengeneeskunde. Daar heeft hij de kaderopleiding Psychogeriatrie ontwikkeld en is daar tot april 2018 stafdocent geweest. Als kaderarts psychogeriatrie liggen zijn competenties in het bijzonder op het gebied van de diagnostiek en behandeling van mensen met dementie of van ouderen met psychiatrische problemen. Belangrijke doelen in zijn werk zijn: het emanciperen van de zorg, actieve behandeling van mensen met dementie, de maximale samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde (rondom mensen met dementie) en het enthousiasmeren van anderen voor het werken met deze doelgroep.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Reviewer

 • J. Talsma MSc

  J. (Jelmer) Talsma is arts-onderzoeker en ondernemer, met een hart voor educatie. Hij heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de ontwikkeling van onderwijsmodules, onder andere voor CME-Online en PAO-Farmacie. Tijdens en na afronding van zijn studie in de biomedische wetenschappen en gedrag- en neurowetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en zijn opleiding tot arts-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, is zijn passie voor onderwijs verder tot bloei gekomen.