Misselijkheid en braken in de palliatieve zorg

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Als openbaar apotheker levert u niet alleen medicijnen af ter bestrijding van misselijkheid en braken, maar kunt u in sommige gevallen ook klachten vóór zijn. U kunt adequaat reageren bij mogelijke interacties of overdoseringen, indien u op de hoogte bent van de laatste inzichten in de preventie en behandeling van misselijkheid en braken.

Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 150.000 personen. De doodsoorzaken zijn divers. Relatief veel kankerpatiënten overlijden thuis. De laatste maanden tot weken van hun leven zal in veel gevallen de hulpvraag toenemen en dus ook de mate waarin de patiënt, diens familie, de huisarts of de thuiszorg een beroep doen op u als apotheker.

U kunt op praktische wijze de terminale patiënt en diens familie van dienst zijn door de benodigde medicatie thuis te bezorgen. Een naderend overlijden van een naaste heeft zowel fysiek als psychisch een enorme impact. De gang naar een apotheek en het eventuele wachten op de medicatie kunnen dan ongewenst zijn.

Als de familieleden wel zelf naar de apotheek komen, behoeft het geen betoog dat zij wat extra persoonlijke aandacht meestal zullen waarderen: u kunt ze met voorrang behandelen, vragen hoe het gaat, of op een andere manier blijk geven van uw medeleven en meedenken met praktische problemen (bijvoorbeeld: ‘Is het handig om onderleggers in huis te nemen?’).

Deze ondersteuning kunt u vanzelfsprekend pas geven als u op de hoogte bent van de situatie. Dit is niet automatisch het geval. Goede afspraken met uw huisartsen en alertheid bij uzelf en uw medewerkers bij de receptafhandeling en in contacten aan de balie vergroten de kans dat u op de hoogte raakt van een naderend levenseinde.

De cursus gaat in op de rol die de apotheek kan spelen in de behandeling van de bijzondere patiëntengroep van terminale patiënten.

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 60%
Maatschappelijk handelen 20%
Samenwerking 20%

 

Samenvatting

Er is een samenvatting van deze cursus toegevoegd bij het laatste hoofdstuk: de Afsluiting.

 

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • weet u hoe u, in samenwerking met de huisarts en thuiszorg, een belangrijke rol kunt spelen bij het tegengaan van misselijkheid en braken in de palliatieve zorg
 • kent u de routes die het braakcentrum kunnen prikkelen, de neurotransmitters die daarbij betrokken zijn en de farmacologische aangrijpingspunten 
 • kent u de verschillende stappen binnen het stappenplan van pallialine
 • kent u alle medicamenteuze toepassingen in dit stadium
 • kunt u de huisarts adviseren over opioïdenrotatie en equi-analgetische doses opioïden

Docent

 • drs. L. de Graaf

  Linda de Graaf is in 1999 afgestudeerd aan de faculteit Farmacie in Utrecht. Ze heeft gewerkt bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Daarna werd zij vakredacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Nu combineert ze het werken in de openbare apotheek met het schrijven van vakinhoudelijke artikelen en nascholingen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten