Antidepressiva onder de loep: bijwerkingen en interacties

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 65 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze derde cursus binnen de reeks 'Antidepressiva onder de loep' bespreekt Jelmer Talsma het deelonderwerp bijwerkingen en interacties met betrekking tot antidepressiva.

“Ik heb elke dag zo’n last van een droge mond, heeft dat met het antidepressivum te maken dat ik sinds kort gebruik?”

 “Sinds ik gestart ben met een antidepressivum, dat ik samen met mijn andere pillen slik, heb ik het idee dat ik veel meer bijwerkingen ervaar, kan dat kloppen?”

Bovenstaande vragen kunnen op verschillende momenten bij een patiënt opkomen. Niet zelden worden deze vragen door patiënt of behandelend arts vervolgens bij u neergelegd. Juist omdat therapietrouw een belangrijk onderdeel is van een behandeling met antidepressiva, is het belangrijk om de patiënt voldoende en duidelijke informatie te kunnen geven over de te verwachten effectiviteit (zie daarvoor ook de gelijknamige deelcursus).

Als aanvulling hierop is echter ook informatie over de mogelijke bijwerkingen en interacties met andere medicijnen van belang. Hiermee kan de patiënt samen met u en/of de behandelend arts afwegingen maken en het risico op vervelende bijeffecten minimaliseren.

Natuurlijk speelt de onderliggende depressie de belangrijkste rol in de lijdensdruk van een patiënt, maar onderschat ook het effect van mogelijke bijwerkingen van een antidepressivum hierop niet! Bewustwording en een tijdige en accurate risicoschatting zijn cruciaal om dergelijke nadelige effecten zo veel mogelijk te voorkomen.

In deze cursus zijn de richtlijnen uit de de nieuwe NHG-standaard Depressie 2022 verwerkt.

 

CanMEDS

Kennis en wetenschap 60%
Farmaceutisch handelen 40%

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de belangrijkste factoren in therapietrouw bij antidepressiva
 • weet u wat de belangrijkste bijwerkingsdomeinen van antidepressiva zijn
 • kent u de relevante farmacologie van de belangrijkste klassen antidepressiva en kunt u op basis hiervan de belangrijkste bijwerkingen verklaren
 • kunt u een weloverwogen keuze maken voor een antidepressivum bij cardiovasculaire risicofactoren en bij hyponatriëmie
 • kunt u de risico's op suïcidaliteit en intoxicaties die gepaard gaan met antidepressiva inschatten
 • kent u de belangrijkste interacties van antidepressiva-combinaties op farmacokinetisch en farmacodynamisch gebied, in relatie tot voedingsmiddelen én in relatie tot andere medicijnen
 • kunt u patiënten met betrekking tot het bovenstaande voorlichting geven over het gebruik van antidepressiva
 • kunt u ten bate van deze patiëntengroep effectief samenwerken met andere hulpverleners in de eerste lijn

Docent

 • J. Talsma MSc

  J. (Jelmer) Talsma is arts-onderzoeker en ondernemer, met een hart voor educatie. Hij heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de ontwikkeling van onderwijsmodules, onder andere voor CME-Online en PAO-Farmacie. Tijdens en na afronding van zijn studie in de biomedische wetenschappen en gedrag- en neurowetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en zijn opleiding tot arts-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, is zijn passie voor onderwijs verder tot bloei gekomen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 65 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Reviewer

 • C.F. Ebbelaar MSc

  C.F. (Chiel) Ebbelaar is apotheker en docent aan de Universiteit Utrecht voor de afdeling Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie van het departement Farmaceutische Wetenschappen.

  Hij houdt zich voornamelijk bezig met onderwijs op het gebied van medicatiereview. Daarnaast studeert hij momenteel SUMMA, de verkorte geneeskunde-opleiding in combinatie met klinisch onderzoek. Hij combineert dit met het geven van post-academisch onderwijs, onder andere voor PAOFarmacie, waar hij program director is van de BIG-6-farmacotherapiecyclus.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.