Leefstijlgesprek aan de balie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Wereldwijd worstelen steeds meer mensen met chronische aandoeningen, zoals diabetes en hart- en vaatziekten, die voorheen nauwelijks voorkwamen. Ook overgewicht neemt wereldwijd toe, niet alleen onder volwassenen, maar ook onder jongeren. We worden metabool steeds ongezonder. Insulineresistentie speelt hierbij een centrale rol, zowel bij het ontstaan als bij het verergeren van (metabole) aandoeningen.
In deze cursus gaan we dieper in op de achtergronden van insulineresistentie en de relatie met een (on)gezonde leefstijl en bepaalde medicatie. Ook behandelen we de mogelijkheden om in de apotheek een advies/gesprek over leefstijl (gezondheid) aan te gaan met de patiënt.

Het doel van deze cursus is de drempel te verlagen om aan de balie een leefstijlgesprek te voeren, zodat ook het apotheekteam een bijdrage kan leveren aan een gezondere samenleving.

Preview

 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de relatie tussen leefstijl, insulineresistentie en de ontwikkeling van metabole ziekten
 • kent u het begrip insulineresistentie; hoe het ontstaat en waarom het een probleem is
 • weet u hoe insulineresistentie te beïnvloeden is via leefstijl en farmacotherapie, zowel positief als negatief
 • kunt u uitleg geven over het effect van leefstijlveranderingen bij metabole aandoeningen
 • kunt u in de apotheek adviseren over de invloed van leefstijl op de gezondheid
 • kunt u een leefstijlgesprek aan de balie aangaan met een patiënt
 • kunt u zich met uw team voorbereiden op leefstijlgesprekken aan de balie
 • kunt u eventueel doorverwijzen naar andere zorgverleners die een rol kunnen spelen bij de leefstijlinterventies

Docent

 • drs. J.M. Krijger-Dijkema

  Drs. J.M. ( Anne-Margreeth) Krijger-Dijkema is openbaar apotheker en werkzaam bij Academische apotheek Stevenshof en het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden. Zij is medeauteur van diverse kennisdocumenten, behorend bij de module “Verantwoord minderen en stoppen van medicatie’.Daarnaast is zij docent diabetes voor de Master Farmacie in Leiden en de vervolgopleiding ApIOS van de KNMP. Ook is zij werkzaam als lid van de KNMP-SIG diabetes, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van het Diabetes Fonds, lid van de werkgroep van de richtlijn ‘Modulair onderhoud diabetes richtlijnen’, en (mede) penvoerder van de KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten