Antibiotica: de strijd tegen resistentie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Antibioticaresistentie is wereldwijd een groeiend probleem. Binnen Nederland is antibioticaresistentie een relatief beperkt probleem omdat over het algemeen zeer omzichtig wordt omgesprongen met antibiotica. Waakzaamheid blijft echter geboden. In ziekenhuizen is toenemende resistentie van Aspergillus fumigatus tegen azoolderivaten bijvoorbeeld een reden voor zorg. 

In de cursus wordt een beeld geschetst van het antibioticumgebruik en resistentiepatronen in Nederland. Verder komen de verschillende klassen antibiotica aan de orde, hun werkingsmechanismen en de manieren waarop bacteriën resistentie kunnen ontwikkelen. Een aantal veel in Nederland voorkomende resistente micro-organismen wordt besproken. Ook komt aan bod hoe antibioticaresistentie zoveel mogelijk kan worden beperkt. Tot slot wordt een aantal mogelijke nieuwe antibiotica besproken.

CanMEDS

Kennis en wetenschap 60%
Farmaceutisch handelen 20%
Samenwerking 20%

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • weet u hoe resistentie zoveel mogelijk kan worden beperkt en kunt hierover met huisartsen overleggen en patiënten adviseren
 • kent u de werkings- en resistentiemechanismen van antibiotica
 • bent u op de hoogte van potentieel nieuwe antibiotica
 • kent u de situatie rondom antibioticagebruik en antibioticaresistentie in Nederland
 • weet u meer over de plaats van probiotica als toevoeging aan de antibioticabehandeling

Docent

 • drs. C.M. de Leeuw

  Marc de Leeuw (1981) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 2005. Hij werkte na zijn afstuderen enkele jaren in verschillende openbare apotheken, waarna hij aan de slag ging als apotheker/redacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Daarna werkte hij bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) aan het opstellen van doseringsadviezen voor specifieke patiëntenpopulaties zoals dialysepatiënten, patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Naast zijn werk bij het GIC specialiseerde hij zich in het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen. Sinds juni 2019 richt hij zich volledig op het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen als freelance medisch redacteur.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten