Cardiovasculair risicomanagement

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 65 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) na kanker de belangrijkste doodsoorzaak. In 2021 zijn in Nederland in totaal 37.375 mensen overleden aan HVZ, 18.527 mannen en 18.848 vrouwen. Dit komt overeen met 22% van alle sterfgevallen in Nederland. In 2019 waren in totaal 239.055 ziekenhuisopnamen vanwege HVZ. Gemiddeld duurde een opname 6,1 dag. Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2021 bijna aan 3,8 miljoen patiënten één of meer geneesmiddelen voor het hartvaatstel.

 

In 2012 verscheen de tweede herziening van de NHG-Standaard CVRM, in mei 2019 verscheen de derde herziening. Aansluitend op de tweede herziening heeft de KNMP een ‘Richtlijn CVRM’ uitgebracht. Hierin wordt beschreven wat de farmaceutische zorgverlening aan mensen met HVZ of een verhoogd risico daarop inhoudt.

 

In deze cursus laten wij u aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe u de opgedane kennis in uw apotheek kunt toepassen.

 

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 80%
Kennis en wetenschap  20%

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kent u de begrippen die bij cardiovasculair risicomanagement worden gehanteerd
 • kunt u patiënten met een verhoogd risico op HVZ identificeren
 • bent u in staat om artsen van onderbouwd advies te voorzien op het gebied van cardiovasculair risicomanagement
 • bent u op de hoogte van de bijzonderheden en de plaats in de therapie van de diverse geneesmiddelgroepen, kunt u vragen van artsen of patiënten hierover beantwoorden en proactief interveniëren

Docent

 • dr. M.F. van Herwaarden

  Margreet van Herwaarden is openbaar apotheker in Apotheek Groesbeek. Zij is in 2015 gepromoveerd op Clinical risk management of drug-related hospital admissions. Al jaren is zij voor Apothekersvereniging Rijk van Nijmegen aandachtsvelder antistolling. Verder is ze actief lid van het SIG hart- en vaatziekten.

  Disclosure: 
  geen belangenconflict gemeld

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 65 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten