Optimale zorg bij COPD

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 65 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Mensen met COPD hebben een duidelijk verminderde kwaliteit van leven: op fysiek, sociaal en emotioneel terrein. COPD beïnvloedt ook het psychosociale functioneren en gaat vaak samen met depressiviteit, angst en eenzaamheid. Hoe ernstiger de COPD, hoe groter de uitwerking op de kwaliteit van leven.

Long Alliantie Nederland heeft de Zorgstandaard COPD uitgegeven. Daarin staan de huidige inzichten over de optimale zorg bij COPD, die gezamenlijk vanuit alle betrokken disciplines zijn beschreven. In de Zorgstandaard COPD wordt een indeling gehanteerd op basis van ziektelast (lichte, matige of ernstige). De meest recente NHG-Standaard COPD uit 2021 hanteert een indeling op lichte en verhoogde ziektelast. Voor deze indeling worden naast de GOLD-classificatie ook in beschouwing genomen:

 • de kwaliteit van leven
 • het aantal exacerbaties
 • de beperkingen door dyspneu
 • de voedingstoestand
 • de eventuele aanwezigheid van adaptatieproblemen en/of aanwezigheid van comorbiditeit

Goede samenwerkingsafspraken tussen eerste en tweede lijn moeten ervoor zorgen dat, in welke omstandigheid ook, de patiënt kwalitatief de optimale behandeling krijgt. De KNMP heeft aansluitend hierop de KNMP-richtlijn COPD uitgebracht. Hierin staan de aanbevelingen voor de openbare apotheker over farmaceutische zorg aan mensen met COPD.

Voorlichting geven en kennis overdragen zijn belangrijke onderdelen van de behandeling van COPD-patiënten. Voorlichting en kennisoverdracht richt zich, naast de puur medisch-technische uitleg van medicijngebruik, ook met nadruk op gedragsverandering en het bevorderen van het zelfmanagement. Hierbij is het doel om de kwaliteit van leven te vergroten of te behouden.

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 40%
Maatschappelijk handelen 20%
Kennis en Wetenschap 20%

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze cursus:

 • kent u de principes van de behandeling van COPD
 • kent u de medicamenteuze behandeling van COPD
 • kunt u als apotheker het gebruik van medicatie bij COPD-patiënten begeleiden
 • kent u de verschillende inhalatievormen en –technieken, en kunt u ze uitleggen
 • kent u de medicatiebewaking bij COPD
 • kunt u aan andere zorgverleners desgewenst advies geven over de optimale medicamenteuze behandeling van COPD

Docent

 • drs. E.R. van der Meijs

  Erik van der Meijs heeft farmacie gestudeerd in Utrecht en heeft in 1983 het apothekersdiploma gehaald. Van 1984 tot 1 februari 2020 is hij openbaar apotheker geweest in Doetinchem. Gedurende deze periode is hij betrokken geweest bij verschillende vormen van transmuraal overleg op het gebied van longziekten en heeft hij deelgenomen aan de opzet van een longformularium. Sinds 2017 is hij lid van de SIG Long van de KNMP. Op dit moment is hij projectlid voor de herziening van de richtlijn COPD van het NVALT.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 65 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten