Therapietrouw bij inhalatiemedicatie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 65 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Mensen met astma en COPD gebruiken inhalatiemedicatie, de zogenaamde puffer. Zeventig procent van de mensen gebruikt deze medicatie na een jaar op de verkeerde manier qua inhalatietechniek. Dit heeft te maken met de handeling zelf, een vaardigheid die lastig te leren is, maar ook met de samenwerking tussen de verschillende disciplines die bij de zorg voor mensen met astma en COPD betrokken zijn. De Longalliantie Nederland heeft een Zorgpad inhalatiemedicatie ontwikkeld waarin heel duidelijk de route wordt beschreven die de patiënt aflegt; van eerste consult en diagnose tot het kiezen van inhalatiemedicatie en de inhalatie-instructie. De rol van en de samenwerking tussen iedere discipline is hierin essentieel.

Want welke rol heeft u als apotheker of apothekersassistent? En hoe kunt u met een (onbewust) ongemotiveerde patiënt het beste het gesprek aangaan over therapietrouw en instructie? Met behulp van een rollenspel staat de cursus stil bij de opbouw van een efficiënt gegeven inhalatie-instructie (gesprekstechniek: IRW-methode). Ook ontvangt u tips over waarop u tijdens of voorafgaand aan het gesprek moet letten.

Kortom, in deze online training wordt u op een praktische en visueel aantrekkelijke manier bijgepraat over de COPD en astma patiëntenreis, gesprekstechnieken bij inhalatie-instructie, maar vooral ook over de samenwerking en rolverdeling tussen de verschillende zorgverleners.

 

CanMeds

 • Communicatie 40%
 • Samenwerking 40%
 • Farmaceutisch handelen 20%

Met veel dank aan:

Bert van Bremen (apotheekhoudend huisarts pilotregio Hoogeveen)

Gerda van Laar (farmaceutisch consulente pilotregio Eemland)

Preview

Leerdoelen

Na het afronden van deze cursus: 

 • kent u achtergronden van het Zorgpad Inhalatiemedicatie en regionale formularia.
 • kunt u (regionaal) vaststellen welke instructiemomenten noodzakelijk zijn bij COPD- en astmapatiënten. 
 • begrijpt u het belang van heldere samenwerkingsafspraken tussen regionale zorgverleners en heeft u kennis van ieders verantwoordelijkheid hierin. 

 

Daarnaast kunt u:

 • samenwerken door kennis te nemen van regionale formularia.
 • samenwerken met andere zorgverleners binnen de verschillende patiëntenroutes rond inhalatiemedicatie.
 • gerichte samenwerkingsafspraken maken bij afwijkingen van de standaardsituaties.
 • effectief het gesprek aangaan met de patiënt en zijn of haar naaste op het gebied van inhalatie-instructie (motivering en uitvoering).

Docent

 • Lidewij Sekhuis

  Lidewij Sekhuis is werkzaam bij de Long Alliantie Nederland als senior projectleider van het Zorgpad Inhalatiemedicatie.

 • drs. Marjo Toemen

  Marjo Toemen is openbaar apotheker te Eindhoven. Haar apotheek is betrokken bij een van de pilotregio's van het Zorgpad Inhalatiemedicatie.

 • Walter van Litsenburg

  Walter van Litsenburg is IMIS-trainer en verpleegkundig specialist longen. Hij is werkzaam in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang