Scabiës: diagnostiek en behandeling

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

Scabiës, in de volksmond beter bekend als schurft, is de laatste jaren in opmars in Nederland. Sinds 2011 is het aantal huisartsconsulten vanwege scabiës vervijfvoudigd. Scabiës komt in het bijzonder bij jongvolwassenen vaak voor. Er zijn uitbraken geweest in studentenhuizen en asielzoekerscentra, maar ook in verpleeghuizen en andere plaatsen waar grote groepen mensen samenwonen. Vooral de toename van de incidentie tijdens de coronapandemie was opvallend, omdat de incidentie van andere infectieziekten toen juist daalde. De groeiende bevolking, verstedelijking en vergrijzing zijn mogelijke verklaringen voor het stijgende aantal scabiësbesmettingen.

Scabiës heeft een significante impact, zowel medisch, economisch als psychologisch. Het is dus van groot belang dat u als huisarts de diagnose scabiës kunt stellen en vervolgens over kunt gaan op een adequate behandeling. In deze cursus krijgt u daar handvatten voor.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u verschillende vormen van scabiës van elkaar onderscheiden
 • kent u de voorkeurslocaties van scabiësmijt
 • kunt u de diagnose scabiës stellen door middel van een anamnese, lichamelijk onderzoek, dermatoscopie en microscopie
 • ben u op de hoogte van de drie pijlers van de behandeling van scabiës
 • kunt u de juiste medicatie tegen scabiës voorschrijven
 • bent u op de hoogte van de psychologische impact van een scabiësinfectie
 • weet u wat de meest voorkomende oorzaken van therapiefalen bij scabiës zijn
 • kunt u post-scabiësjeuk vaststellen en behandelen

Docent

 • drs. Colette van Hees

  Colette van Hees werd opgeleid tot dermatoloog in het LUMC te Leiden. Ze werkte vier jaar als dermatoloog in Zimbabwe en dertien jaar in de Reinier de Graaf Groep. Sinds 2012 is ze verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Haar aandachtsgebieden zijn tropische dermatologie, huidinfecties en anogenitale pathologie.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang