Osteoporose: beter voorkomen dan breken

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Osteoporose is een aandoening die vaak voorkomt en ernstige gevolgen kan hebben. Omdat osteoporose als zodanig geen klachten geeft, wordt het vaak pas opgemerkt als er een fractuur ontstaat.

Op het eerste gezicht is osteoporose een typische ouderdomsziekte. Maar schijn bedriegt! Want de kwaliteit van ons skelet tijdens het grootste deel van ons leven wordt grotendeels bepaald tijdens de groei in de puberteit.

Osteoporose is om meerdere redenen je aandacht waard:

 • Het is een chronische aandoening die in meer dan 50% van de gevallen kan worden gestopt met behulp van geneesmiddelen.
 • De therapietrouw bij het gebruik van geneesmiddelen tegen osteoporose, laat te wensen over.
 • Mede als gevolg van de vergrijzing en de veranderde leefstijl, zoals minder beweging, neemt het aantal patiënten sterk toe. Daarnaast hebben ouderen vaak andere ziekten (co-morbiditeit) en gebruiken ze daardoor nogal eens medicijnen die osteoporose en/of het valrisico en daarmee het fractuurrisico verhogen.

Goede voorlichting over medicatie en adviezen ter preventie zijn dus belangrijk bij osteoporose. Als apothekersassistent kun je hier zeker je steentje aan bijdragen.

In deze cursus maak je kennis met alle relevante aspecten van osteoporose. We behandelen onder andere het proces van de botopbouw en botafbraak, en het ontstaan van osteoporose. Je leest over de risicofactoren voor osteoporose en hoe je patiënten met osteoporose of een verhoogd risico daarop kunt herkennen. Daarna komen kort de diagnostiek en uitgebreid de behandeling aan bod, waarbij ook wordt ingegaan op de preventie.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ken je de achtergronden van het ontstaan van osteoporose en ben je bekend met de verschillende risicofactoren die de kans op osteoporose verhogen. Tevens ben je bekend met de medicatie bij osteoporose. Hierdoor kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan patiënten die te maken hebben met osteoporose, zowel op het gebied van preventieve maatregelen als op het gebied van medicatie.

Inhoud

In deze cursus worden de volgende onderwerpen besproken:

 • de definitie van osteoporose
 • hoe vaak komt osteoporose voor?
 • functie en opbouw van bot
 • proces van botopbouw en botafbraak
 • hoe ontstaat osteoporose?
 • de risicofactoren voor osteoporose
 • gevolgen van osteoporose en invloed op de kwaliteit van leven
 • op welke wijze wordt de diagnose gesteld?
 • preventieve maatregelen
 • de medicamenteuze behandeling van osteoporose
 • ideeën over de rol die je in de apotheek kunt spelen bij de preventie en behandeling van osteoporose

Docent

 • drs. Marc de Leeuw

  Marc de Leeuw (1981) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 2005. Hij werkte na zijn afstuderen enkele jaren in verschillende openbare apotheken, waarna hij aan de slag ging als apotheker/redacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Daarna werkte hij bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) aan het opstellen van doseringsadviezen voor specifieke patiëntenpopulaties zoals dialysepatiënten, patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Naast zijn werk bij het GIC specialiseerde hij zich in het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen. Sinds juni 2019 richt hij zich volledig op het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen als freelance medisch redacteur.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang