Epilepsie: complex in behandeling én begeleiding

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Epilepsie is een hersenaandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Deze aanvallen zijn het gevolg van een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. Het soort aanvallen verschilt van persoon tot persoon. De één raakt bewusteloos, valt en gaat schokken met armen en benen. De ander voelt vreemde tintelingen en hoort vreemde geluiden waarbij het bewustzijn kan dalen. Of iemand staart alleen een korte periode voor zich uit en is niet aanspreekbaar. De verschijnselen bij de aanvallen hangen af van de oorzaak en de plaats in de hersenen waar de elektrische verstoring optreedt.

De prognose van epilepsie wordt bepaald door de oorzaak, de soort en de hoeveelheid aanvallen. Een aantal vormen van epilepsie is leeftijdsgebonden. Dat wil zeggen dat de aanvallen in een bepaalde leeftijdsperiode voorkomen en met het ouder worden kunnen verdwijnen. Veel vormen van epilepsie worden echter veroorzaakt door aanleg, een hersenziekte of een hersenbeschadiging. Die aanvallen verdwijnen meestal niet spontaan.

Men spreekt pas van epilepsie als iemand meerdere epileptische aanvallen heeft gehad.
Pas als de diagnose epilepsie is gesteld, kan gekeken worden naar de behandeling. De meest gangbare manier om epilepsie te behandelen, is met medicijnen. Maar deze medicamenteuze behandeling van epilepsie is vaak complex. Als apothekersassistent kun je op diverse manieren betrokken zijn en een belangrijke rol spelen bij deze complexe behandeling en begeleiding van een patiënt met epilepsie.

In deze cursus maak je kennis met de werking van de hersenen, de classificatie van aanvallen, de verschillende oorzaken en syndromen bij epilepsie. In het kort wordt de diagnostiek van epilepsie besproken en uiteraard komt de behandeling aan de orde. Ook zal aandacht worden besteed aan de ‘status epilepticus’, de behandeling van epilepsie tijdens zwangerschap en anticonceptie. Gedurende de cursus zal jouw rol als apothekersassistent(e) worden belicht.

 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • ken je de mogelijke oorzaken van epilepsie
 • ben je op de hoogte van de klachten bij epilepsie
 • ken je de mogelijke behandelvormen van epileptische aanvallen
 • kun je gerichte adviezen en voorlichting geven over de bijbehorende medicatie aan patiënten met epilepsie

Hierdoor kun je patiënten met epilepsie op een juiste manier voorlichting geven over de aandoening en adviseren in het gebruik van de voorgeschreven medicatie.

Docent

 • drs. Marjolijn Vijverberg-Vermaas

  Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

 • drs. Marc de Leeuw

  Marc de Leeuw (1981) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 2005. Hij werkte na zijn afstuderen enkele jaren in verschillende openbare apotheken, waarna hij aan de slag ging als apotheker/redacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Daarna werkte hij bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) aan het opstellen van doseringsadviezen voor specifieke patiëntenpopulaties zoals dialysepatiënten, patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Naast zijn werk bij het GIC specialiseerde hij zich in het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen. Sinds juni 2019 richt hij zich volledig op het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen als freelance medisch redacteur.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang