Palliatieve sedatie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

In de laatste dagen voor het overlijden van een patiënt kunt u tot de conclusie komen dat er een indicatie voor continue palliatieve sedatie bestaat. Ook kan het voorkomen dat, ondanks adequate symptoomverlichting, de patiënt en/of diens familie vraagt om palliatieve sedatie. Wanneer bestaat er nu een indicatie voor palliatieve sedatie? Wat voor soorten palliatieve sedatie bestaan er? Hoe voer je de verschillende vormen van  palliatieve sedatie zorgvuldig uit?

De arts die de inhoud van deze cursus beheerst, is in staat om adequaat te handelen rondom palliatieve sedatie.

Deze cursus volgt de evidence based ‘Richtlijn Palliatieve Sedatie’ van de KNMG uit 2022.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u uitleggen wat er onder de verschillende soorten palliatieve sedatie wordt verstaan
 • kunt u de indicatie stellen voor het starten van een continue palliatieve sedatie
 • weet u met welke medicatie u een continue palliatieve sedatie kunt uitvoeren
 • weet u hoe en wanneer u evalueert tijdens een traject van continue sedatie

Docent

 • drs. Franca Horstink

  Drs. Franca Horstink-Wortel (1971) studeerde vanaf 1989 geneeskunde in Groningen waarna zij haar coschappen liep aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vervolgens was zij korte tijd werkzaam binnen de jeugdgezondheidszorg gevolgd door de functie van arts-assistent longgeneeskunde in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. Tijdens de huisartsenopleiding koos zij ervoor om over te stappen naar de specialisatie verpleeghuisgeneeskunde, die zij volgde aan de VU. Sindsdien werkt zij in zowel de intra- als extramurale ouderenzorg waarbij zij steeds meer belangstelling kreeg voor de palliatieve zorg. Zij kreeg de mogelijkheid om de kaderopleiding palliatieve zorg te doen en werkt sinds geruime tijd als medisch consulent in twee palliatieve consultatieteams. Daarnaast is Franca SCEN-arts en geeft ze onderwijs in de palliatieve zorg.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang