Slaapzorg

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

Als huisarts krijgt u te maken met patiënten met slaapproblemen. Deze cursus brengt u op de hoogte van uw mogelijkheden als huisarts om de patiënt hierbij te helpen. De cursus biedt handvatten voor het maken van onderscheid tussen gezonde ongezonde slaap en ondersteunt u als huisarts met betrekking tot de behandeling van slaapproblemen.

Er wordt stilgestaan bij de 6 meest voorkomende slaapstoornissen, het wel of niet behandelen met medicijnen, slaaphygiëne-tips en het verwijzen, motiveren en informeren van patiënten. Ook leert u waarom het stellen van een diagnose cruciaal is. In deze cursus wordt er dieper ingegaan op de NHG-Standaard rondom slaapzorg.

Aan de hand van video’s, tekst, casuïstiek en vragen zullen huisarts Bart van Pinxteren en Stephanie van Emmerik u begeleiden om de kennis met betrekking tot slaapzorg in de huisartsenpraktijk tot u te nemen.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

 • Een gezonde (fysiologische) slaap onderscheiden van een ongezonde (pathologische) slaap
 • Beargumenteren waarom het stellen van een diagnose bij slaapproblemen cruciaal is
 • Begrijpen waarom de voorkeursbehandeling van de meest voorkomende slaapstoornis niet-medicamenteus is
 • Passende slaaphygiëne-tips en adviezen geven, ook specifiek voor laag- en anders geletterden
   

Docent

 • Stephanie van Emmerik

  Stephanie van Emmerik werkt sinds 2014 als projectmanager in de eerstelijnszorg. Samen met Bart van Pinxteren en vele anderen heeft zij daar de Slaapstraat ontwikkeld en inmiddels omgezet in een VOF zodat de Slaapstraat geborgd kon worden en in het hele land toegepast kan worden. Inmiddels heeft zij zo’n 30 praktijken in het land getraind. Ze zet zich in voor het ontwikkelen van hulpmiddelen voor het kunnen behandelen van slaapproblemen bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Ze is projectleider van de Slaapcoalitie in Utrecht en neemt deel aan diverse stuurgroepen op het gebied van slaapzorg.

 • Bart van Pinxteren

  Werkt sinds 2001 als huisarts in een groepspraktijk in Oog in Al in Utrecht. Hij streeft ernaar om tijdens ieder consult opnieuw goede medische zorg te leveren en daarbij de behoeften van de patiënt niet uit het oog te verliezen. Tijdens een sabbatical in 2012 vond hij de tijd en rust om websites te leren bouwen en werd hij gegrepen door e-health. Zijn hang naar innovatie overstijgt inmiddels de ICT en strekt zich uit van de herinrichting van zijn spreekkamer (zonder bureau), tot gedeelde besluitvorming en het ontwikkelen en implementeren van een zorgprogramma dat huisartsen faciliteert bij de aanpak van slaapproblemen (Slaapstraat).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang