Dossiervoering in de huisartsenpraktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

Iedere huisarts heeft de plicht een dossier bij te houden met daarin de medisch relevante informatie van zijn patiënten.

In deze cursus wordt inzicht gegeven in de eisen die aan een dossier worden gesteld. Ook de bewaartermijn vormt een onderdeel van de cursus, evenals de vragen wie verantwoordelijk is voor de inhoud van het dossier.

Daarna komen de rechten van de patiënt aan bod, zoals het inzagerecht, het recht om het dossier aan te passen of te laten vernietigen en het recht op een kopie van het dossier.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus:

 • kent u de wettelijke basis van de dossierplicht
 • weet u wat in het dossier moet worden vastgelegd en wat niet
 • kent u de rechten van uw patiënten met betrekking tot het dossier

Docent

 • mr. drs. Shirin Slabbers

  Shirin Slabbers heeft Beleid en Management Gezondheidszorg gestudeerd en vervolgens Rechten. Zij is werkzaam geweest in de advocatuur, als docent gezondheidsrecht en heeft een eigen kantoor gehad. Thans is zij werkzaam bij VvAA. Zij doet zowel verzekerde zaken (onder een rechtsbijstandsverzekering) als zaken op betaalde basis. Shirin staat beroepsbeoefenaren bij bij allerlei geschillen, zoals tuchtzaken, maatschapsgeschillen en IGJ-trajecten. Ook is zij voorzitter geweest van een aantal klachtencommissies. Zij geeft regelmatig lezingen over gezondheidsrechtelijke onderwerpen en publiceert daar ook over.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang