Eindtoets opleiding Medicatiebeoordeling 2023-2024

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten
U heeft de opleiding Medicatiebeoordeling doorlopen. Dat wil zeggen dat u alle e-learnings én de groepsnascholing van IVM met goed gevolg heeft afgerond. 
 
In deze eindtoets wordt uw kennis van medicatiebeoordeling getoetst. Het gaat om kennis van: 
 • het proces
 • de aanpak die u geleerd heeft in de opleiding
 • de richtlijnen waarmee u te maken heeft
 • de interpretatie van klinisch-chemische waarden
De toets volgt het stappenplan voor medicatiebeoordeling zoals dat wordt beschreven in de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen 2012.
Aan de hand van verschillende casussen krijgt u een aantal situaties voorgelegd waarmee u in de praktijk van medicatiebeoordeling te maken kunt krijgen.
 
Het is de bedoeling dat u bij het maken van deze eindtoets kennis heeft van diverse richtlijnen.
In de vragen zal naar de richtlijnen worden verwezen. In elk geval dient u diverse richtlijnen bij de hand te houden dan wel de links ernaar te openen.

In elk geval opent en bekijkt u:

de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen 2012  en de herziene Module Medicatiebeoordeling 2019 

de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement

de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2

N.B.:
Overal waar ‘apotheker’ staat in deze toets, kan ook apotheekhoudend huisarts worden gelezen.

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 80%
Kennis en Wetenschap 20%

Leerdoelen

CME-Online biedt de opleiding Medicatiebeoordeling aan in samenwerking met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

Dit is de eindtoets voor de opleiding Medicatiebeoordeling.

Docent

 • M. Marinka van Dalfsen-Slingerland MSc

  Marinka van Dalfsen-Slingerland MSc, apotheker, Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Marinka schrijft onder andere e-learnings en geeft cursussen. Daarnaast werkt zij aan objectieve informatie over nieuwe geneesmiddelen, waaronder middelen voor diabetes mellitus type 2 en astma.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten