Effectief communiceren voor het apotheekteam

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 65 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

In deze cursus gaan we in op het onderwerp communicatie en alle verschillende aspecten die daarbij horen.


 • Wat wordt er van u verwacht? 
 • Hoe effectief is uw eigen communicatie eigenlijk? 
 • Welke aspecten spelen er mee bij miscommunicatie? 
 • Hoe kun je een vastgelopen gesprek weer vlot trekken? 
 • En ook: Hoe ga je om met emoties in de communicatie? 

Hoe effectief is uw communicatie eigenlijk? Wanneer we kijken naar hoe ongelooflijk veel er door ieder van ons gecommuniceerd wordt op een dag, durven we de aanname wel te maken dat het overgrote deel van de communicatie goed verloopt. Wanneer we hier de 80/20 regel op toepassen: waarschijnlijk bent u 20% van uw tijd bezig met 80% van de communicatie die heel goed loopt, en 80% van uw tijd met de 20% communicatie die minder goed loopt. 

Wanneer er eenmaal miscommunicatie is, dan kan dat voor veel ‘gedoe’ zorgen, en soms zelfs tot conflicten leiden. Met name de rol van emoties hierbij blijkt vaak een lastige om effectief te hanteren. Wie is er niet eens in ‘een parallelgesprek’ beland; een gesprek waar er (eindeloos) langs elkaar heen wordt gepraat en je elkaar maar niet lijkt te begrijpen. 

Wat is de invloed van uw eigen overtuigingen en percepties op uw waarneming en de communicatie? 

Wat is de impact van de non-verbale communicatie op een gesprek? Hoe kan het dat communicatie altijd op verschillende niveaus tegelijkertijd plaatsvindt?

Inzicht in de verschillende aspecten en mechanismen die een rol spelen in de communicatie kan u meer handvatten bieden om de communicatie weer vlot te trekken. We illustreren de theorie met hele praktische voorbeelden en geven u tips en tricks.


CanMEDS

Communicatie 60%

Samenwerking 20%

Professionaliteit 20%

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de definitie van effectieve communicatie
 • kent u de impact van verbale en non-verbale communicatie 
 • kent u de begrippen bovenstroom en onderstroom in het licht van communicatie
 • heeft u zicht op de verschillende aspecten van communicatie tussen zender en ontvanger
 • heeft u kennis van de verschillende waarnemingsposities welke van belang zijn bij communicatie
 • kent u de verschillende niveaus van communicatie
 • kent u het belang om in uw communicatie onderscheid te maken tussen uw observatie en interpretatie, en weet u praktisch hoe u dit kunt doen
 • weet u hoe u de verschillende communicatietechnieken effectief kunt inzetten
 • weet u hoe u effectief om kunt gaan met emoties van de ander en/of van u zelf in de communicatie

Docent

 • drs. Desiree Van den Broek

  Vanuit haar passie voor ontwikkeling van ‘gezonde samenwerking en gezonde organisaties’ heeft Desiree als arts een aantal jaren geleden een switch gemaakt naar het vak van training, (team)coaching en mediation.

  De gezondheidszorg kent zij vanuit verschillende rollen en posities; die van arts, manager en organisatieadviseur/trainer. Haar werkwijze kenmerkt zich door een open en directe wijze van communiceren, gedrevenheid, scherp analytisch vermogen, humor en in de groepen flexibel inspelen op de situaties zoals deze zich aandienen.

  Sinds een aantal jaar werkt ze als zelfstandig (team)coach en mediator (MfN), onder andere voor de VVAA en de Academie voor Medisch Specialisten. Daarnaast is ze directeur van de Stichting EFT Nederland (Emotionally focused therapy).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang