Privacy awareness in de apotheek

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 65 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Mede door de vergaande technische mogelijkheden verdient privacy voortdurend onze aandacht. Er wordt bijvoorbeeld van alles geregistreerd via bewakingscamera’s, de ov-chipkaart, de mobiele telefoon, klantenkaarten van winkels etc. De media staan bol van allerlei (mogelijke) schendingen van onze privacy.

Ook privacy in de apotheek staat in de belangstelling. In patiënttevredenheidsonderzoeken is privacy een vast onderdeel. De elektronische gegevensuitwisseling levert specifieke vraagstukken op over de bescherming van de patiëntgegevens. Patiënten zijn er huiverig voor dat de gegevens 'op straat komen te liggen'.

De patiënt heeft recht op privacy, zowel ten aanzien van zijn gegevens als van de persoon zelf. In deze cursus wordt het recht op bescherming van de persoonsgegevens (medicatiegegevens) besproken. In het eerste hoofdstuk wordt kort ingegaan op de wet- en regelgeving waarin het recht op privacy is vastgelegd. Daarna wordt een aantal wat minder alledaagse onderwerpen besproken waarmee de apotheek op het gebied van privacybescherming kan worden geconfronteerd.

 

CanMEDS

Maatschappelijk handelen 20%

Organisatie 60%

Professionaliteit 20%

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de actuele inhoud van verschillende wettelijke bepalingen op het gebied van privacy in de apotheek
 • bent u op de hoogte van de samenhang tussen het recht op privacy en andere patiëntenrechten
 • bent u zich bewust van het recht op privacy van de patiënt en van de apotheekmedewerkers en kunt u navenant handelen
 • kunt u de inhoud van de wettelijke bepalingen op het gebied van privacybescherming vertalen naar praktijksituaties
 • kunt u aan de hand van geschetste praktijksituaties de toepassing van de verschillende wettelijke bepalingen eigen maken en probleemoplossend werken

Docent

 • mr. Jurriane Rendering

  Mr. J.A. (Jurriane) Rendering is zelfstandig juridisch adviseur. Ze is ruim 25 jaar betrokken geweest bij het wetskennisonderwijs van diverse opleidingen in de farmacie. De wet- en regelgeving in de apotheek, waaronder de Geneesmiddelenwet, de Opiumwet en het gezondheidsrecht zijn haar expertise. Jurriane Rendering is auteur van een aantal boeken over dit expertisegebied.

   

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang