Antibiotica: de strijd tegen resistentie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Op ieder device

Antibioticaresistentie is wereldwijd een groeiend probleem. Binnen Nederland is antibioticaresistentie naar verhouding nog een beperkt probleem omdat artsen in ons land over het algemeen voorzichtig zijn met het voorschrijven van antibiotica. Toch is het belangrijk om alert te zijn en onnodig antibioticagebruik tegen te gaan.

Als apothekersassistent kun je zeker je steentje bijdragen aan het tegengaan van antibioticaresistentie. Zo kun je patiënten erop wijzen dat ze hun antibiotica strikt volgens het voorschrift van de arts moeten gebruiken en dat het belangrijk is om de kuur af te maken. Het is belangrijk dat patiënten weten dat ze zonder overleg met hun arts niet moeten stoppen met hun antibioticumkuur. Verder kun je patiënten aan de balie uitleg geven over mogelijke bijwerkingen en interacties van antibiotica.

In deze cursus leer je over het antibioticumgebruik en de situatie rondom antibioticaresistentie in Nederland in vergelijking met de rest van Europa. Vooral in Zuid-Europese landen is antibioticaresistentie een probleem, mede doordat in een aantal van die landen antibiotica zonder recept te koop zijn. Verder krijg je een overzicht van de verschillende groepen antibiotica die je in de apotheek regelmatig tegen kunt komen. Hoe werken ze en hoe kunnen bacteriën resistentie ontwikkelen tegen deze antibiotica? Ook komt aan bod met welke maatregelen antibioticaresistentie zoveel mogelijk kan worden tegengegaan. Tot slot worden er nog wat ontwikkelingen rondom nieuwe antibiotica aangestipt.

Let op!
Dit is een verdiepende theoretische cursus. Het niveau ligt hoger dan de gemiddelde cursus uit het cursuspakket en kan als moeilijk worden ervaren. De cursus is vooral bedoeld om je kennis over antibioticaresistentie te vermeerderen.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ben je op de hoogte van de situatie rondom antibioticagebruik en antibioticaresistentie in Nederland. Ook kun je de patiënten wijzen op een juist gebruik van antibiotica, waardoor je bijdraagt aan het tegengaan van antibioticaresistentie. Verder ben je in staat om patiënten aan de balie op een juiste manier voorlichting te geven over mogelijke bijwerkingen en interacties van antibiotica en weet je welke gebruiksinstructies je kunt geven.

Docent

  • drs. Marc de Leeuw

    Marc de Leeuw (1981) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 2005. Hij werkte na zijn afstuderen enkele jaren in verschillende openbare apotheken, waarna hij aan de slag ging als apotheker/redacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Daarna werkte hij bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) aan het opstellen van doseringsadviezen voor specifieke patiëntenpopulaties zoals dialysepatiënten, patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Naast zijn werk bij het GIC specialiseerde hij zich in het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen. Sinds juni 2019 richt hij zich volledig op het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen als freelance medisch redacteur.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Ruim aanbod
  • Onbeperkt toegang