Beroerte: herken de signalen op tijd!

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Het woord beroerte is eigenlijk een overkoepelende naam voor plaatselijke uitval in de hersenen als gevolg van onvoldoende doorbloeding (TIA en herseninfarct) of een spontane bloeding in de hersenen. Hierdoor kan men uitvalsverschijnselen krijgen, zoals:

 • een verlamming van een arm of een been
 • een scheve mond
 • moeite met praten

Vaak is het onduidelijk of de uitvalsverschijnselen komen door een TIA, een herseninfarct of een hersenbloeding. Zolang dat niet duidelijk is, wordt er gesproken van een beroerte. Een beroerte wordt ook wel cerebrovasculair accident (CVA) genoemd. Cerebrovasculair accident betekent ‘ongeluk in de bloedvaten van de hersenen’.

Omdat je in jouw werk als assistente ook te maken kunt krijgen met patiënten die een beroerte hebben gehad en/of met hun mantelzorgers, is het van belang dat je voldoende kennis hebt van een beroerte en gerichte adviezen en voorlichting kunt geven. Daarnaast is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de diverse preventie- en behandelmogelijkheden.

In deze cursus maak je eerst kennis met de begrippen beroerte, herseninfarct, TIA en hersenbloeding. We gaan in op de mate waarin het voorkomt in Nederland, het stellen van de diagnose en de prognose. Het beleid bij zowel een TIA als een herseninfarct zal worden behandeld. Daarnaast gaan we dieper in op de preventie- en behandelmogelijkheden.

In de apotheek kun je in de fase van primaire preventie een rol spelen door bij de behandeling van risicofactoren, zoals hypertensie, diabetes mellitus en hypercholesterolemie in het bijzonder, aandacht te schenken aan een goede therapietrouw. Ook leefstijladviezen horen bij de primaire preventie. Daarom gaan we aan het einde van de cursus ook in op de rol van de apotheek bij de behandeling en de preventie van een beroerte.

Deze cursus is gebaseerd op de meest recente richtlijn van het NHG op het gebied van een beroerte: NHG Standaard Beroerte.

Preview

Leerdoelen

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • ben je op de hoogte van de mogelijke oorzaken en risicofactoren voor een beroerte
 • ben je bekend met de medicamenteuze behandelmogelijkheden van een beroerte

Hierdoor kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan cliënten met vragen over een beroerte en de bijbehorende medicatie.

Docent

 • drs. Marjolijn Vijverberg-Vermaas

  Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang