Opiumwet: de toepassing in de apotheek

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de Opiumwet en de toepassing van deze wet in de apotheek. De Opiumwet valt onder het Strafrecht en is een zogenoemde verbodswet. De Opiumwet is niet specifiek voor de apotheek geschreven, maar er zijn uitzonderingen in de wet opgenomen voor opiumwetmiddelen die als geneesmiddel worden gebruikt.
De opiumwetgeving, en daarmee de opiumwetmiddelen, nemen een aparte plaats in binnen de apotheek. Zo geldt er een aantal administratieve verplichtingen waar in de apotheek aan moet worden voldaan.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • ken je de belangrijkste bepalingen van de Opiumwet die van belang zijn voor de apotheek en ben je je bewust van de gevolgen van het niet opvolgen van deze bepalingen.

 • ben je in staat om de regels in de apotheek toe te passen.

 • kun je, daar waar dit van belang is, de patiënt adviseren over de gevolgen van de Opiumwet.

Docent

 • mr. Jurriane Rendering

  Mr. J.A. (Jurriane) Rendering is zelfstandig juridisch adviseur. Ze is ruim 25 jaar betrokken geweest bij het wetskennisonderwijs van diverse opleidingen in de farmacie. De wet- en regelgeving in de apotheek, waaronder de Geneesmiddelenwet, de Opiumwet en het gezondheidsrecht zijn haar expertise. Jurriane Rendering is auteur van een aantal boeken over dit expertisegebied.

   

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang